معبد سیفیسوس

سلام دخترم

امشب دفته بودم با آقا محمود صحبت کنم، برگشتنی با مترو برگشتم، توی راه داشتم کتابی در مورد فلسفه اخلاق میخوندم1 یکی از بخشهای اون در مورد معنای زندگی بود :

"... برای اینکه معبد سیسیفوس2 اهمیتی داشته باشد، باید معبدی باشد لااقل ماندگار که در باقی ایام روزگار بر زیبایی جهان بیفزاید. دستاوردهای ما ....، آنها که ماندگار میشوند، مثل تپه هایی که شن آنها را فرو گرفته باشد، زود به چیزهایی صرفا عجیب و غریب تبدیل مشوند و در عین حال در پیرامون آنها بقیه انسانها، کما فی السابق، به حمل دائم تخته سنگها مشغولند که نتیجه اش نیز چیزی جز فروغلطیدن تخته سنگها نیست ...."

با خودم فکر کردم من و مادرت اگر هیچ دستاوردی نداشته باشیم لااقل تو را داریم و نمیدانم این دستاوردی ماندگار است یا نه.

از ابهت این فکر لرزیدم ...

ماندگار باشی.

بابا

_____________________________________________________________

1:کتاب "مهر ماندگار" مقالاتی در اخلاق شناسیف مصطفی ملکیان

2:سیسیفوس: یکی از اساطیر یونانی که اسرار خدایان را بر آدمیان فانی فاش کرد و به همین جهت خدایان محکومش کردند به اینکه سنگی را تا نوک تپه ای بغلتاند و آنگاه سنگ بیدرنگ فروغلتد و سیسیفوس دگرباره آن را هل دهد و به نوک تپه برساند تا باز فروفلتد و این وضع تا ابد همچنان تکرار شود ، در مقاله بحث شده است که اگر سیفیس این کار را به هدف ساختن معبدی بر بالای کوه انجام دهد، کارش و زندگی اش هدفدار است.

/ 0 نظر / 6 بازدید