ضریب جینی سازمانی.

سلام بچه های گلم

این عید فرصت شد و جلد اول کتاب "اقتصاد برای همه " نوشته دوست عزیزم آقای دکتر علی سرزعیم را بخوانم ، واقعا کتاب مفیدی بود که نمونه اش به فارسی موجود نبود و کار بزرگی انجام شده است که امیدوارم خیلی ها بخوانند و باعث بالارفتن اطلاعات اقتصادی جامعه شود ، چیزی که هدف نویسنده بوده است.

یک نکته جالب که نمیدانستم و در کتاب توضیح داده شده بود ، تعریف ضریب جینی بود ، این ضریب نشاندهنده وضعیت توزیع درآمد در جامعه یا اختلاف طبقاتی است که هرچه به صفر نزدیکتر باشد ، یعنی جامعه از نظر توزیع درآمدی وضعیت یکنواخت تری دارد و هرچه به یک نزدیک تر باشد یعنی بین طبقات فقیر و غنی جامعه تفاوت بیشتر است.

نکته جالب اینجا بود که ظاهرا در منطق اقتصادیون این موضوع جا افتاده است که اگر بین طبقات مختلف جامعه تفاوت زیادی از نظر درآمد باشد ، این باعث ضربه خوردن نظام افتصادی میشود و یکی از اهداف سیاستگزاران اقتصادی همین است که بتوانند توزیع درآمدی بهتری را ایجاد کنند.

چیزی که به نظرم رسید این است که اگر این فرض را بپذیریم آیا میشود همین استدلال را در سطح سازمان هم داشت و ضریب جینی سازمانی را تعریف کرد؟ یعنی آیا درست است که بگوییم در سطح سازمان هم اگر یکنواختی توزیع درآمد وجود نداشته باشد ممکن است به نظام سازمان لطمه بخورد و نباید بین لایه های سازمانی هم اختلاف زیادی وجود داشته باشد ؟ یا حداقل اینکه هرچه اختلاف کمتر باشد، بهتر است؟

کاش میشد با کارهای آماری و بررسی های علمی روی این موضوع کار کرد و به سازمانها در موردش پیشنهاد داد.

بابا

/ 0 نظر / 63 بازدید