تعهد مدیران به کیفیت، مهمتر از هر چیز دیگر.

سلام دختر گلم

این روزها به این فکر میکنم که برای داشتن یک محصول با کیفیت، چه چیزی از همه مهمتر است؟ ابزارآلات کنترلی؟ سیستم و سازمان کیفیت؟ آموزش و اطلاعات لازم برای کار؟

اما به نظرم همه اینها باید باشد ولی به نظرم یک چیز دیگر باید حتما باشد که اگر نباشد، همه اینها بی فایده اند و آنهم "تعهد مدیران به داشتن محصولی با کیفیت" است. بدون این موضوع ، افراد هم به کیفیت تعهدی ندارند و نتیجه یک محصول بی کیفیت میشود.

اگر مدیران (خصوصا مدیران ارشد) به کیفیت محصولاتشان تعهد داشته باشند، قاعدتا هم ابزار لازم را تهیه میکنند و هم سیستم و سازمان متناسب را تشکیل میدهند ولی حتی اگر به هر دلیل نتوانند که این امکانات را فراهم کنند یا حتی طول بکشد که تلاشهایشان برای خرید ابزارها یا درست کردن سیستم و .... نتیجه بدهد بازهم اگر به کیفیت محصولاتشان تعهد داشته باشند، کار با کیفیت میشود و چیزی خراب نمیشود.

و متاسفانه اگر در حضور و وجود همه امکانات کیفیتی ، مدیر به کیفیت کارش "تعهد" نداشته باشد، نتیجه اش محصول بی کیفیت است البته شاید مدیر در حرف بگوید که به کیفیت متعهد است اما باید این را در حرفهایش هم نشان بدهد و اگر در حرف ، چیزهایی بگوید که معنی آنها این است که او فکر میکند این محصول، محصول خوبی نیست یا ارزش اینهمه وقت و انرژی را ندارد و ... قاعدتا بقیه هم فکر میکنند که مهم نیست که کیفیت کارشان پایین بیاید چون این محصول ارزش اش را ندارد که برایش بیش از حد وقت و انرژی بگذارند؛ مثلا مدیری را فرض کن که مرتب در صحبتهایش با مدیران و پرسنل بگوید :"این دیگر چه محصول بیخودی است" یا " طراحان این محصول که گند زده اند با این طراحیشان" یا " بابا مهم نیست، بزنید برود" یا " شما که در این قسمت اینقدر دقت میکنید توی قسمت بعدی با چکش درستش میکنند" و ... قاعدتا بقیه فکر میکنند که از اساس این محصول ، مشکل دارد و دیگر مهم نیست که آنها کارشان را به خوبی انجام دهند و نتیجه این فکر هم میشود چیزی که نه کیفیت دارد و نه مشتری راضی است و ضمنا کلی هزینه اضافی روی دست سازمان میگذارد.

شاید در نبود ابزارهای کافی و سیستم و سازمان کیفیت، "تعهد مدیران به کیفیت" بتواند جبران آنرا بکند ولی بدون تعهد قطعا نتیجه "بی کیفیتی" است.

بابا

/ 0 نظر / 2 بازدید