یک بازی پرنیانی: "علی بازی"

سلام دختر گلم

مدتی است یک بازی جدید اختراع کرده ای که خودت میگویی :"علی بازی" . داستان به این صورت است که من میشوم یک پسر به نام علی که هم شکمو است و هم خواب آلود و هم غرغرو و تو هم مادر و معلم و دکتر میشوی .

ماجرا هم معمولا از خانه شروع میشود که ما در خانه هستیم و بعد من میروم مدرسه و تو در مدرسه به مشقهایم نگاه میکنی و بعد هم یک دکتر به مدرسه می آید تا من را معاینه کند و واکسن بزند.

تقریبا تمام جزئیات را هم خودت مشخص میکنی و مرتب میگویی:

- مثلا الان تو رفتی توی حیاط

-مثلا الان خوابیدی و خروپف میکنی

-مثلا از واکسن میترسیدی و گریه میکردی

-مثلا گفتی که نون و پنیر نمیخوری

- مثلا ...

خیلی از این بازی خوشت می آید و این روزها که به خانه می آیم بزرگترین خواسته ات این است که با هم "علی بازی" کنیم. کاملا مشخص است که در این نقشها داری خودت و اطرافت را بازسازی میکنی و دوست داری که در موقعیت معلم و مادر و دکتر باشی.

الان هم که مامانت دارد مسواکت را میزند و باید بیایم و برایت قصه بگویم که بخوابی.

خوش بخوابی.

بابا

/ 0 نظر / 5 بازدید