آتش آشنا !

سلام بچه های گلم

دو روز پیش داخل ماشین ، یک آهنگ قدیمی را گوش میکردم . شب وقتی ماهان گریه میکرد و بیدار میشدم مرتب یکی از قسمتهای آهنگ توی گوشم زنگ میزد.صبح هرچه که فکر کردم ، شعر یادم نیامد تا اینکه با جستجو در گوگل پیدایش کردم

"من خود آتشی را که مرا داده رنگ فنا میشناسم"

خیلی ذهنم مشغول این شده بود که چرا فقط همین قسمت توی ذهنم اینقدر تکرار میشد؟

راستش این روزها خیلی فکرم مشغول است و فکرهای خوبی هم به ذهنم نمیرسد ... از همه بدتر که دقیقا نمیدانم باید چکار کنم و شاید معنی این قسمت همین بوده که ....

بگذریم. دعا کنید که وضعیت بهتر شود.

بابا

/ 0 نظر / 48 بازدید