دروغ سنج پرنیانی!

سلام دختر گلم

امشب مامانت ماجرای جالبی را تعریف میکرد. میگفت که مدتی قبل به تو گفته است که "مادرها از چشم بچه هایشان میفهمند که آنها دروغ میگویند یا راست." و بعد از آن تو چند بار در روز چیزهایی میگویی و بعد میپرسی که :"مامان راست گفتم یا دروغ؟" تا به این وسیله حرف مامانت را امتحان کنی.مثلا میگویی:"امروز در کلاس موسیقی، خانم گفت که خیلی خوب فلوت میزنم. حالا راست گفتم یا دروغ؟"یا مثلا:" امروز توی استخر روی آب یک غلطی زدم که نگو... مامان راست گفتم یا دروغ؟"

مامانت هم براساس شناختی که از تو و کلاسها و کارهایت دارد تا الان درست گفته و تقریبا تو الان کاملا باور کرده ای که به مادرها نمیشود دروغ گفت و از چشم بچه هایشان میفهمند که ماجرا چه بوده است.

با این وضعیت که جلو میروی فکر کنم خیلی زود امتحان کنی که موقع دروغ گفتن ، اگر عینک دودی بزنی تا مامان چشمهایت را نبیند بازهم متوجه میشود یا خیر.!!

خوش بخوابی

بابا

/ 2 نظر / 2 بازدید
الهه

اگه این پرنیان هست که من میشناسم بزودی عینک دودی رو کشف میکنه

عقیق

[خنده][قهقهه]عجبا