دلشکستگی علی.

سلام بچه های گلم

امروز فرصتی شد که با علی (یکی از تکنسینهای قدیمی تولید که در دوره خودم رییس شد) صحبت کنم ، میدانستم که مدتی است با رییسش مشکل دارد و دلم میخواست بدانم موضوع چیست.

داخل کارگاه ماجرا از او پرسیدم، خیلی ناراحت بود میگفت که رییسش (که اتفاقا او را هم خودم حکم زده ام) بخاطر چند موضوع خیلی کوچک ، دو ماه بهره وری اش را صفر داده و او هم چون فیش حقوقی اش را کنترل نمیکند ، متوجه نشده تا اینکه بالاخره میفهمد و سوال میکند ولی مدیران بالاتر هم حرف درستی نمیزنند و او اعلام میکند که دیگر با رییسش کار نمیکند و میخواهد برگردد و تکنسین ماشینکار شود ، خلاصه کار تا معاون تولید و معاون منابع انسانی هم میکشد و دست آخر قبول میکند که فعلا بماند ولی از دست رییسش خیلی ناراحت بود.

رییسش ، کارشناس خوبی بود ولی شاید این جایگاه برایش زود بود و قبلا هم مواردی بود که خیلی تند و نپخته عمل میکرد مثل همین مورد که به خاطر چیزهایی که شاید فقط یک تذکر ساده لازم داشته ، رفته و بهره وری دو نفر از رییسانش را صفر داده! البته علی بخاطر پولش ناراحت نبود چون اساسا این روزها مبلغ بهره وری قابل توجه نیست و او هم آدم پولکی نیست ولی از اینکه اینطور کارهایش نادیده گرفته شده بوده و با کوچکترین موضوعی تا این حد (به قول خودش) تحقیر شده ناراحت بود.

به او گفتم که حتما از دست روسایش در رفته و بالاخره آنها هم آدم هستند و NCR داده اند مثل اپراتوری که NCR میدهدو بعدش هم قبول نمیکند ولی خودش ته دلش میداند که چکار کرده ، الان هم روساش حتما میدانند که اشتباه کرده اند.

میگفت تا قبل از این ماجرا در تمام نظر سنجی ها و صحبتها ، میگفته که دلش میخواهد تا هر وقت که توگا کار میکند و او هم میتواند اینجا باشد ولی الان اگر فرصت بهتری پیدا کند حتما میرود.

دلم برایش سوخت ، آدم زحمتکشی است و برای خودش یک "رهبر" است. رییسش هم خیلی بی تجربگی کرده که اینطور با او برخورد کرده است و حالا هم حاضر نیست از کاری که کرده کوتاه بیاید و بپذیرد که اشتباه کرده و همین کار را سخت کرده.

نمیدانم اگر من بودم چکار میکردم ، الان راحت است که بگویم "میرفتم و اعتراف میکردم که اشتباه کرده ام و ماجرا تمام میشد" ولی اینکه آدم از رییس پایین تر خودش عذرخواهی کند، کار سختی است. شاید من هم از پسش بر نمی آمدم.

متاسفانه روش اشتباه آقای معاون در برخورد با پرسنل انگار دارد خودش را در دیگران هم تکثیر میکند . تندی های بی مورد و برخوردهای چکشی و احساسی مشخصه ای است که قبلا در تولید کمتر دیده میشد و این روزها انگار شده است یک روتین!

خدا به خیر کند.

بابا

/ 0 نظر / 2 بازدید