کاردستی روز "فرج"

سلام دختر گلم

امشب که آمدم خانه دویدی به سمتم که :"بابا این کاردستی روز فرجه"، منکه نفهمیدم منظورت چیه از مامانت پرسیدم و گفت که در مدرسه از شما خواسته اند که یک کاردستی یا نقاشی برای دهه فجر درست کنید که این نتیجه اش شده است:

/ 1 نظر / 3 بازدید
محمد

دختر زیبایی دارین[گل][گل][گل]