تبلیغ وسیله تقلب!

سلام دختر گلم

چند شب پیش در مترو که با مهندس سعید می آمدیم، یک نفر داشت "خودکار نامرئی" تبلیغ میکرد و میگفت:"آقایون، خانومها، خودکار نامرئی دارم، هر چی خواستید روی کاغذ یا دستتون بنویسید، هیچکس نمیبینه ، فقط با نور لیزری خودش دیده میشه. برای امتحان لازمه، هرکس برده راضیه". وقتی رسید نزدیک ما ، روی دستش خط خطی کرد و با گرفتن نور ماوراء بنفش ته خودکار روی دستش، نشان داد که خط خطی هایش دیده میشود. من و چند نفر دیگر از شنیدن جمله " سر امتحان لازمه" میخندیدم. یک جوان که جلوی ما روی صندلی نشسته بود ، با لهجه شهرستانی و خطاب به من و مهندس سعید که ایستاده بودیم و میخندیدیم، گفت:"این دیگه چه جور درس خوندنیه، مگه مجبوری درسی بخونی که با این خودکارها امتحان بدی؟" به او نمی آمد که چنین دیدگاهی داشته باشد. خوشحال شدم که لااقل در این دیدگاه تنها نیستیم.

فروشنده با چرب زبانی در همان محدوده کوچکی که ما ایستاده بودیم، 4 -5 تایی فروخت و  موقع رد شدن از کنارمان، یکی از مسافران که مرد میانسالی بود، ناخواسته کمی جلوی راه جوان فروشنده را گرفت و او با حرکت بدی از کنار مرد گذشت و حرف زشتی هم زد، رو کردم به مهندس سعید و گفتم:" از کسی که علنا وسیله تقلب میفروشد، بیشتر از این هم انتظار نمیرود." او هم با خنده تایید کرد.

از اینکه اینطور علنی برای وسیله تقلب تبلیغ میشود و مردم خرید هم میکنند، ناراحتم.

بابا

--------------------------------------------------

پینوشت:

در پاسخ به عطفه خانم که نوشته بود حتما میخرید:

استفاده از یک وسیله برای تقلب یک چیز است و اینکه دقیقا زمان تبلیغ برای آن ، داد بزنند که برای تقلب است خیلی فرق دارد و اینکه زمان تبلیغ هم مگویند که برای تقلب است نشان میدهد که تا چه حد از نظر فرهنگی وضعمان خراب شده است مثل اینکه شما بروید و هنگام خرید ماشین ، فروشنده بگوید :" با این ماشین میتوانید از دست کسانیکه دنبال شما کرده اند به راحتی فرار کنید" یا فروشنده چاقو بگوید:" با این چاقو میتوانید به راحتی افراد مزاحم را قیمه قیمه کنید" شما خوشحال میشوید از این که در چنین جامعه ای زندگی میکنید ! بعید میدانم.

/ 2 نظر / 4 بازدید
ب حسینی

چقدر خوب!!!!! یعنی دارم خواب میبینم...باورم نمیشه!! بالاخره تو این همه اشخاص مختلف از دوست و همکار و استاد دارم شخصی رو هم عقیده با خودم میبینم!! موفق باشید آقای پدر پرنیان عزیز

عاطفه

خوب تو نخر کاش من اونجا بودم همشونو میخریدم تازه دلم میخواد دوران دبیرستانتم ببینم همین عقیده رو داشتی[منتظر]