وقتی دنیا کوچک میشود.

سلام دختر گلم

امشب دلم گرفته است، علتش را دقیقا نمیدانم اما خسته ام... خیلی خسته. تو را هم بخاطر بهانه کوچکی حسابی دعوا کردم و با ناراحتی خوابیدی و همین ناراحتی ام را بیشتر کرد.

راستش بعضی وقتها دلم میخواهد هیچ کاری نمیکردم ... بی مسئولیت و بی کار و البته آزاد ؛ طوری که میتوانستم بروم و گم شوم ، یک جایی که هیچکس پیدایم نکند و هیچ کس نشناسدم و آن وقت آنجا آنقدر بمانم که دلم برای این شلوغی و کار و دعواها و سیاسی کاریها و مسئولیتها تنگ شود و بعد برگردم . کاش میشد.

از دیروز دارم به این فکر میکنم که با این طرز زندگی عمرم را دارم تلف میکنم ، خیلی وابسته به کاری هستم که به خاطرش باید تحمیل خیلی چیزها را قبول کنم ، شاید اگر برای خودم کار میکردم تا این حد احساس پوچی نمیکردم، این روزها بدجوری پوچی مسیری که میروم توی ذوقم میزند، شاید اگر کسی این نامه را بخواند تعجب کند که فردی با موفقیتهای من چرا باید چنین نظراتی داشته باشد اما از اینکه "مدیر" هستم و نه یک کارشناس ساده ، ناراحتم.  یک کارشناس خیلی راحت تر میتواند از یک سازمان به سازمان دیگری برود و جایش را عوض کند اما یک مدیر با موقعیت من نمیتواند به این راحتی جایش را عوض کند.

از اینکه تا این حد وابسته به شرکتمان هستم، خیلی اعصابم خرد است، آزادیم را گرفته است و هر روز بیشتر از دیروز باید با چیزهایی که نمی پسندم و درست نمیدانم، کنار بیایم، کاش یک دستورالعمل وجود داشت که آدم میخواند و میفهمید تا کجا باید کوتاه بیاید و بعدش نه. خسته شده ام از اینهمه فشار روحی. فشار روحی اینکه باید تصمیماتی را اجرا کنم که قبول ندارم و درست نمیدانم ، کسی که برای خودش کار میکند لااقل برای زندگی اش خودش تصمیم میگیرد.

مدیر شدن هر خوبی که داشته باشد ، مسئولیت و فشار روحی اش قابل مقایسه با کارهای دیگر نیست و هرچه سازمانها بزرگترند، انگار فشار روحی روی مدیران هم بیشتر است.

این مشکل همه کسانی است که مانند من بیشتر وقت و عمرشان را روی کارشان میگذارند و به نوعی هویت خودشان را با کار و سازمانشان تعریف میکنند. این آدمها وقتی میرسد که می بینند اشتباه کرده اند و بعد... هیچ ، همین است که برایت نوشته ام.

باید یک تجدید نظر اساسی در مسیر زندگی ام داشته باشم.

بابا

/ 0 نظر / 2 بازدید