پرنیان و ویولونش.

سلام دخترم

این روزها عکس زیر روی صفحه موبایل من و مامان است  :

/ 3 نظر / 53 بازدید
سميرا بانو

سلام منم اميدوارم كه پرنيان جون با تلاش و پشتكار و حمايت هاي شما ( پدر و مادر خوب ) حتما موفق ميشه. چقدر هم عكسش قشنگ هست.

سميرا بانو

اگر بچه ها با سرزنش و ملامت بزرگ شوند ، ياد مي گيرند كه محكوم كنند. اگر با تنفر بزرگ شوند ، ياد مي گيرند كه ستيزه جو باشند. اگر با ترس بزرگ شوند ، هميشه نگران بودن را مي آموزند. اگر با تاسف بزرگ شوند ، هميشه براي خود متاسف خواهند بود. اگر با تمسخر بزرگ شوند ، كمرو بودن را مي آموزند. اگر با حسادت بزرگ شوند ، به همه رشك خواهند برد. اگر با شرمندگي بزرگ شوند ، مي آموزند كه هميشه احساس گناه كنند. اگر با بردباري بزرگ شوند ، صبوري را مي آموزند. اگر با تشويق بزرگ شوند ، اعتماد به نفس خواهند داشت. اگر با تحسين بزرگ شوند ، قدرشناس خواهند شد. اگر آن ها را تاييد كنيم ، عشق را در وجود خود خواهند يافت. اگر احساسات آن ها را بپذيريم ، عشق را در جهان مي يابند. اگر با درك و شناخت بزرگ شوند ، هدفدار خواهند شد. اگر زندگي را با آن ها قسمت كنيم ، ياد مي گيرند كه بخشنده باشند. اگر با صداقت و مروت بزرگ شوند ، به خود ايمان خواهند آورد. اگر در امنيت بزرگ شوند ، به ديگران ايمان خواهند آورد. اگر در فضايي دوستانه زندگي كنند ، زيبا ديدن را خواهند آموخت. اگر در آرامش بزرگ شوند ، آرامش خاطر خواهند يافت. راستي بچه هاي شما چطوري بزرگ مي شوند؟

سميرا بانو

" بچه ها دستاني هستند كه ما را به بهشت پيوند مي دهند. " هنري وارد بيچر