یک سوال استراتژیک خیلی مهم و پاسخ خیلی جالب آن.

سلام دختر گلم

امروز رفته بودیم جلسه ای در مورد استراتژیهای کل گروه. در انتهای جلسه که پرسش و پاسخ بود و زمان هم خیلی گذشته بود، آقای مدیرعامل گروه میخواست برود که یکی از معاونین گفت:"اجازه دهید این سوال خیلی مهم را هم بپرسم و بعد بروید." مدیرعامل گروه هم گفت که اگر مهم است ، بپرسید.

سوال این بود:"باتوجه به اینکه اکثر مدیران ارشد ، با برنامه های استراتژیک گروه همراه نیستند شما چه مکانیزمی برای پایش تعهد مدیران به استراتژیها در نظر گرفته اید؟" و پاسخ مدیرعامل گروه که خیلی جالب تر بود: " بله من که گفتم تعهد مدیران و در واقع همه کارکنان به استراتژیها خیلی مهم است، هر کدام از ما که صبح به سر کار می آییم باید به این استراتژیها فکر کنیم و اگر اینطور نیست واقعا از خودمان خجالب بکشیم. اگر اینطور بشود حتما همه کارها درست میشود!"

و من ماندم و اینهمه درایت و عمق در پاسخ ایشان.

بابا

/ 1 نظر / 5 بازدید
سارا

نمیدونم بخندم یا گریه کنم ... گریه که فایده ای نداره لااقل بخندم برا سلامتیم خوبه...[قهقهه][قهقهه][قهقهه]