پیدا کردن " آوینو" از طریق این وبلاگ.

سلام دختر گلم

امشب مادرت ماجرای جالبی را برایم تعریف کرد: برایت گفته بودم که یکی از دوستان مادرت، مزونی را برای اداره میکند به نام " آوینو" که مانتو و لباس برای خانمها ارائه میکند و روی فیس بوک تبلیغ کرده است. یکی از خانمهای ایرانی که میخواسته به ایران بیاید ، از طریق همانجا به دوست مامان اطلاع میدهد که میخواهد از او خرید کند ولی وقتی به ایران می آید چون فیس بوک ، فیلتر است نمیتواند آدرس را پیدا کند اما در گوگل که جستجو میکند، میرسد به همین وبلاگ و مطلبی که من در مورد آنجا نوشته بودم و آدرس آنجا را میبیند و میرود خرید میکند. به دوست مامان هم میگوید که از طریق وبلاگ "پدری که برای دخترش نامه مینویسد" آدرس را پیدا کرده است.

برایم جالب بود که این اتفاق افتاده است.

بابا

/ 0 نظر / 6 بازدید