تسویه حسابهای شرکتی یا شخصی؟

سلام دختر گلم

شاید قبلا برایت گفته باشم که مدتی قبل ، یکی از معاونتهای شرکتمان تبدیل به شرکتی همکار شد تا بدون نام اصلی شرکت ما ، بتواند در کارها کمکمان کند. مدتی بعدش، به پشتیبانی مدیرعامل سابقمان، آن شرکت کوچک و تقریبا "کاغذی" ، تبدیل به یکی از شرکتهای گروه شد که حالا با خودمان رقابت میکرد. از همان ابتدا که این اتفاق افتاد من و خیلی دیگر از مدیران میانی و حتی ارشد شرکت موافق این تصمیم نبودیم ولی خب تصمیم گرفته شده بود و اجرا شد.همان موقع من در صحبتی که با چند نفر از مدیران ارشد داشتم ( وحتی اشاره ای هم در جلسه با مدیرعامل به نظرم کردم) خیلی اصرار میکردم که حالا که ایشان یک شرکت مستقل شده اند باید دقیقا مثل دو شرکت مستقل با هم رفتار کنند یعنی حساب و کتابهایشان بین هم دقیق باشد یا دسترسی ایشان به مدارک و شبکه داخلی ما قطع شود و از اینجور صحبتها ولی در آن موقعیت، این صحبتها را گذاشتند به حساب ناراحتی یا بهانه گیری من از این موضوع و خیلی توجهی به آن نکردند و مربت تکرار میکردند که اگر افراد بخواهند با هم کار کنند این موضوعات خیلی مهم نیست و ...

همکاری دو شرکت به صورتی که خیلی از کارها و تصمیمات مشخص نبود که سهم دو شرکت چیست یا هرکس باید چه کاری انجام دهد و تقسیم کارها به خوبی تعریف نشده بود و ... شروع شد ولی از همان ابتدا تنش کاملا در روابط حاکم بود . بعد از مدت کوتاهی هم عمر مدیریت مدیرعامل سابقمان سر آمد و مدیرعمال جدیدی آمد که سیاستش متفاوت بود. در این مدت هم نفرات خود آن شرکت کارهایی کردند که حسابی ما را شاکی کرده بودند مثلا وقتی یکی از ایشان در جلسه ای گفته بود که "شما (یعنی ما) پیمانکار ما هستید و اگر ما نباشیم شما کاری برای انجام دادن ندارید"، خیلی سریع صحبتش بین نفرات پیچید و از مدیر و کارشناس و تکنسین، همه حسابی شاکی شدند که چرا ایشان چنین دیدگاهی دارند و اینجور اتفاقات وضعیت روابط کاری را بین دو شرکت بدتر کرد.

این وضعیت ادامه داشت تا اینکه مدیرعامل جدید براساس دیدگاه خودش و البته صحبتها و توجیحات مدیران دیگر تصمیم گرفت که روابط کاری بین دو شرکت را دوباره تعریف کند و البته در این تعریف کاملا منافع شرکت خودش را در اولویت بگذارد بنابراین خیلی سریع مدیران و کارشناسانی که مدتها وضعیت قبلی را تحمل کرده بودند و منتظر فرصتی بودند که جبران کنند، به خوبی و با تمام قدرت و دقتی مثال زدنی وارد شدند و سعی کردن به نحو احسن "مو را از ماست بکشند" طوری که نفرات آن شرکت ( که خیلی هایشان همکاران سابق خودمان بودند که به آنجا منتقل شده بودند) کاملا احساس این را داشتند ( و البته هنوز هم دارند چون ماجرا ها تمام نشده است) که شرکت ما میخواهد ، شرکت ایشان را به خاک سیاه بنشاند و ...

من از اول هم موافق تشکیل آن شرکت با وظایفی که تداخل کاری با خودمان داشت و به نوعی رقیب ما میشد، نبودم و از برخوردهای نفراتشان با خودمان و کارهای "بزن برویی" که در پروژه ها انجام میدادند و ... خیلی ناراحت بودم و هستم و اگر از ابتدا این دقت در محاسبات و تقسیم کارها نجام میشد ، اشکالی نداشت . به هرحال یک شرکت مستقل داشت تشکیل میشد و باید اینجور مسائل را روشن میکردند اما این وضعیت که این روزها در حال انجام است را هم نمیپسندم. ایشان به هرحال "هستند" و اگر ما میخواهیم با ایشان بعنوان یک شرکت مستقل همکاری کنیم باید سعی کنیم این روابط به نحو مناسبی تعریف شود. ایشان شرکت همکار و هم گروه ما هستند و عدم موفقیت ایشان به نوعی به پای ما هم نوشته میشود از طرفی اگر تعریف درست و دقیقی از کارها داشته باشیم شاید بیشتر به نفعمان باشد تا اینکه به تنهایی بخواهیم خیلی از کارها را انجام دهیم. اینکه یک دفعه و از وضعیتی که هیچ هزینه ای از ایشان بابت حضور در فضای کاری مان و خوردن ناهار و استفاده از سرویس و ... ایشان نمیگرفتیم به اینجا برسیم که هزینه های پروژه های قبلی که در سالهای قبل انجام شده را هم نبش قبر کنیم و به پایشان بنویسم، درست نیست.

به نظر من ، ما بعنوان شرکت بزرگتری که آنها از دل خودمان بیرون آمده اند، حقشان نیست که اینطور با ایشان برخورد شود. درست است که الان وضعیت مالی شرکتمان خوب نیست اما اگر میخواهیم روابط کاری بعدیمان را درست کنیم بهترین کار این بود که حسابها انجام شود اما با بزرگواری از روی هزینه های قبلی که کرده ایم ، بگذریم و حتی هزینه های فعلی را هم طوری حساب کنیم که ایشان متوجه اینکه میخواهیم ایشان را کمک کنیم ، بشوند و این را بگذاریم به حساب همکاری های بعدی مان نه اینکه طوری برخورد کنیم که دیگر نشود به هیچ وجه روابط کاری را درست کرد. الان ایشان یکی از شرکتها گروه هستند و این برخوردها برای خودمان در گروه هم خوب نیست و به هرکس که بگویند کاملا مشخص است که سخت گیری زیاد بوده و آن وقت شاید دل دیگران (مدیران ارشد گروه) برایشان بسوزد و باز هم برای خودمان بد شود.

خدا را شکر که من درگیر چنین کارهایی نیستم.

بابا

/ 1 نظر / 2 بازدید