سفر به قشم-2) روز اول گشت جزیره

سلام دخترم

برات نوشتم که با یک ورود پرماجرا ، وارد جزیره شدیم و شب خوابیدیم. روز اول که قشم بودیم، صبح ساعت حدود 8 بیدار شدیم، هوا ابری بود و موقع صبحانه از پرسنل هتل پرسیدیم که امروز میتوانیم برویم برای دیدن دلفینها را خیر، از اینترنت وضعیت هوا را کنترل کردند و گفتند که احتمالا نمیشود چون هوا ابری است و اجازه حرکت قایقها را نمیدهند بنابراین ما تصمیم گرفتیم برویم برای دیدن یکی از بازارهای جزیره که شهربازی هم داشت و تعریفش میکردند، یک ماشین خواستیم و حرکت کردیم. توی راه به راننده گفتیم که میخواستیم برویم برای دیدن دلفینها ولی هوا خوب نیست؛ او هم سریع تماس گرفت با کسی که قایق کرایه میداد و وضعیت را پرسید و گفت که هوا خوب است و دلفینها هم هستند و میتوانید بروید ، این بود که از او خواستیم ما را ببرد و حرکت کردیم.

اولین باری که متوجه بزرگی قشم شدیم اینجا بود، تقریبا یک ساعت توی راه بودیم تا برسیم به ساحلی که قایق کرایه میدادند برای رفتن داخل دریا و دیدن دلفینهایی که مشغول شکار ماهی بودند، هر نفر 10 هزار تومان یا قایق دربستی 50 هزار تومان؛ ما دربست گرفتیم و حرکت کردیم. این ساحل نزدیک جزیره هنگام بود (اگر اشتباه نکنم) و موقع حرکت 3 نفر از بچه های جزیره هنگام که برای مدرسه به قشم آمده بودند هم سوار قایق ما شدند تا در جزیره خودشان پیاده شوند، قایق ران میگفت که مدرسه را پیچانده اند! اول آنها را پیاده کردیم و بعد هم به سمت گله دلفینهای مشغول شکار ماهی رفتیم ؛ واقعا صحنه بی نظیری بود از فاصله نزدیک دلفینها را میدیدیم که مشغول شکار بودند و گاهی هم از آب بیرون می پریدند ، چند قایق دیگر هم بود و همه دنبال گله دلفینها به این طرف و آن طرف میرفتند.

بعد از اینکه نیم ساعتی دنبال دلفینها بودیم ، رفتیم ساحل طلایی، جای قشنگی بود با شنهایی که در نور خورشید میدرخشید، قایق ران میگفت که به دلیل وجود سیلیس است که میدرخشند، چند تا هم عکس آنجا گرفتیم که میبینی:

/ 0 نظر / 5 بازدید