افاضات انتخاباتی بابا: کاش راستی ها با هم ائتلاف کنند.

سلام دختر گلم

انتخابات ریاست جمهوری امسال خیلی مهم شده است (البته همیشه مهم است) اما امسال علاوه بر اهمیت کلی انتخابات ، این که بعد از انتخابات سال 88 است به اهمیت موضوع اضافه کرده است.....

بگذریم، من امسال به آقای روحانی رای میدهم ولی خیلی نگران باقی کاندیداها نیستم حتی به نظرم جلیلی هم اگر رییس جمهور شود احتمالا موضوعات هسته ای و خارجی به سمت حل شدن میرود .... شاید به نوعی خوش بینی مفرط باشد ولی از آنجا که تقریبا همه کاندیداها فهمیده اند که باید موضوعات خارجی را حل کنند خصوصا کاندیداهای راست، این  یعنی رهبری هم همین نظر را دارد و بعید است که اتفاق دیگری بی افتد  چون در آخرین مناظره که بین  ولایتی و جلیلی هم بحث هسته ای بالا گرفت، آقای ولایتی گفت که در نظر سنجی ها بیشترین خواسته مردم، حل شدن موضوع هسته ای است و حتی جلیلی هم از حل نشدنش دفاع نمیکرد و اتفاقا میگفت که آماده بده بستان بوده ولی آنها آماده نبوده اند و ...

اما علیرغم اینها کاش راستی ها هم به نفع یکی شان کنار میرفتند و فقط یکی باقی میماند ، اینکار به معنی بلوغ سیاسی است که در اصلاح طلبان دیده شد یعنی وقتی دیدند که گزینه خودشان رای ندارد روی "بهترین گزینه موجود" ائتلاف کردند و آقای روحانی را معرفی کردند. اینکه جناح های سیاسی ما یاد بگیرند که با هم کار کنند و به نفع فردی خودشان نگاه نکنند خیلی مهم است و نشانه بلوغ است. من حتی اگر راستی ها روی جلیلی هم اائتلاف کنند و بعد هم پیروز شود به نظرم به نفع کشورمان است و نشانه بلوغ بالایی است ، بلوغی که بعدها میتواند آثار به مراتب بهتری داشته باشد ، ضمن اینکه حتی در این صورت (ائتلاف روی جلیلی که البته بعید است) خیلی از تندی های جلیلی هم گرفته میشود چه رسد روی فرد دیگری مثل ولایتی اجماع کنند که به مراتب فرد بهتری است.

وقتی تو بزرگ میشوی حتما این انتخابات و نتیجه اش، جزء تاریخ شده است ... خدا کند که آغاز یک تاریخ بهتر باشد .

بابا

/ 0 نظر / 3 بازدید