عجیب ترین مدل مویی که تا الان دیده ام!

سلام دختر گلم

چند شبی است که حوصله نکرده ام برایت نامه بنویسم و کلی موضوع روی دستم مانده که نمیدانم کدام را بنویسم، یکی که حتما باید برایت بگویم مدل موی عجیبی است که هفته پیش در متروی صادقیه دیدم: پسر جوانی (حدود 20 یا 22 ساله) با دختر جوانی که کوچکتر از خودش بود در حال صحبت بودند که توجهم به مویش جلب شد، موهایی به رنگ زرد که فکر کنم رنگ کرده بود و بصورت آفریقایی بافته بود (اسم مدل مویش را بعدا مامانت برایم گفت) یعنی کل موهای سرش را در 15 دسته ، جدا کرده و به هم بافته بود طوری که روی هم رفته 15 رشته موی کلفت درست شده بود که از جلو تا وسط سرش را بصورت ضربدی و چارخانه بافته بود و از وسط سرش به بعد هم آنها را رها کرده بود تا روی شانه اش، درست مثل بعضی از بازیکنان آفریقایی تیمهای اروپایی که در تلویزیون نشان میدهد اما خداییش تا الان در تهران ندیده بودم که کسی این مدل مو را داشته باشد.

احتمالا وقتی تو بزرگ شده ای ،  از این مدل موها زیادتر خواهی دید (البته اگر یک حکومت طالبانی در اینجا حاکم شده باشد قاعدتا اینطور نیست ولی اگر به همین روال که الان هستیم، هنوز باشیم، این مدل موها بیشتر میشود) و شاید آن وقتها بتوانی بفهمی که چرا این مدل موهای عجیب و تابلو را جوانها انتخاب میکنند، من که دقیقا نمیدانم و متاسفانه (یا شاید هم خوشبختانه!) دوست و آشنایی هم ندارم که این مدل مو را داشته باشد و از بپرسم که داستان چیست ولی دلم برای خانواده این افراد میسوزد، چون خود این افراد که قاعدتا از موهایشان لذت میبرند ولی خانواده شان بعید است که خوششان بیاید و بیچاره ها حتما خون دل میخورند و کاری هم از دستشان برنمی آید.

بابا

/ 0 نظر / 4 بازدید