مسخره بازی!

سلام بچه های گلم

این روزها کارمان در تولید واقعا مسخره بازی شده است! دیروز جلسه بسیار مسخره ای داشتیم که تصمیم بسیار مسخره ای هم گرفتیم و جالب اینکه فکر میکردیم که تصمیم بسیار مدیرانه و فرهنگی ای گرفته ایم ، آنقدر عمیق که حتی خودمان هم متوجه نکات بسیار ریز مدیریتی و روان شناختی و جامعه شناختی در آن نبودیم!! و همه اینها فقط با یک تغییر نام از "machining process" به "production machining" که قرار است مشکل بهبود NCRهای تولید را حل کند!

خوب است که کسی از تولید نمپرسد :"خرت به چند؟" والا حتما اتفاقاتی می افتاد! به راحتی معادل نصف تعهدات را میرویم و از خارج خرید میکنیم و کسی هم صدایش در نمی آید، بچه پولدار که باشی و برای هر کاری پول داشته باشی ،همین میشود البته دیروز با مهندس علی که او هم خیلی از جلسه ای که داشتیم شاکی بود میگفتم که یک علت اینکه کسی داخل تولید نمیشود که ببیند چه خبر است و هرکاری که دلمان میخواهند میکنیم این است که یک ذهنیت عجیب و غریب از خودمان درست کرده ایم که کسی جرات نمیکند کاری به کارمان داشته باشد مثل لاتهای محل که همه سعی میکنند از کنارشان آهسته بگذرند که اتفاقی برایشان نیفتد ، تقریبا همان ایده "مدیریت سیرک" که قبلا هم برایتان گفته بودم. اینهم موهبتی است البته فقط واقعا تحمل این فضای مسخره و احمقانه برایم سخت شده است کاش فرصتی بود تا از آن خلاص شوم.

بابا

/ 0 نظر / 2 بازدید