زندگی زیر سایه جنگ

سلام دختر گلم؛

احتمالا هنوز خواب باشی چون صبح که  می آمدم، خواب بودی و دیشب هم تا حدود ساعت 1 داشتی با آیه کارتون میدیدی.

این روزها همه جا صحبت از جنگ است ، اینکه بالاخره به ما حمله میکنند یا نه، شرایط بدی است ما زندگی خوبی داریم اما فکر اینکه به راحتی و با تصمیم کسانی که نمیخواهیم ، ممکن است کلا به هم بریزد ، همه این خوبی و خوشی را تلخ میکند.

نمیدانم عاقبتمان چه میشود، قبلا هم اگر خاطرت باشد برایت از این وضعیت نوشتم، شاید یک سال پیش و میبینی که هنوز همان آش است و همان کاسه.

خواننده ای معروف آهنگی خوانده که بیان حال این روزهای ماست :

" دنیای بی کینه، رویای من اینه"

دنیای ما که این طور نبود ولی خدا کند دنیای تو و آیه و دوستانت اینطور باشد.

بابا

/ 0 نظر / 3 بازدید