وقتی پرنیان اسم انتخاب میکند!

سلام دختر گلم

امروز مامان برای سونوگرافی رفته بود و خدا را شکر، همه چیز خوب است اما نکته جالب اینکه احتمالا بچه دوم مان، دختر است و همین تو را خیلی خوشحال کرده است و گیر داده ای که باید اسمش را بگذاریم "پریناز" ؛ بگذریم که برای پسر بودنش هم اسم انتخاب کرده ای:" معین" که واقعا نمیدانم از کجا به این اسم رسیده ای.تعجب

امشب که دیدم اصرار میکنی به "پریناز"، گفتم:" این بچه من و مامان است و خودمان باید برایش اسم انتخاب کنیم، اگر تو اسم انتخاب کنی، وقتی که تو بزرگ شوی و بچه دار شوی هم ما برای بچه ات اسم انتخاب میکنیم و تو حق نداری اعتراض کنی!" و قبول کردی.

ولی میدانم که هیچ اعتباری به قولت نیست!چشمک

بابا

/ 1 نظر / 4 بازدید
jorm shenas

فرزند دختر نعمت و بركت خونه ست تبرىك مىگم بابت دو برابر شدن بر كت خونه تون