کاربرد "هان" و "چیه".

سلام دختر گلم

آخر هفته پیش که رفته بودیم جابان، پنجشنبه عصر که از سرکار برگشتم مامانت برایم از شیرین زبانیت تعریف کرد که:

برای کاری صدایت کرده و تو هم به بجای گفتن "بله" چند بار گفته ای "هان" ولی مامان چند بار گفته:"هان نه، خوب نیست بگو بله" تا تو جواب داده ای "بله" ولی بعدش گفته ای: "اگر هان و چیه بده ، پس برای چی اختراع شده؟"

مامانت هم گفته که :"هان و چیه مال کسانی است که نمیخواهند با ادب باشند!"

تا تو باشی که از این سوالها نپرسی!

بابا

/ 3 نظر / 3 بازدید
عقیق

[خنده]

یک آشنا

سلام اسم مامان پرنیان جون اعظم خانم هست