صحبتهای دوستانه.

سلام دختر گلم

امروز با مهندس علی صحبت میکردیم، میگفت که روز پنجشنبه رفته و با آقای معاون در مورد حقوق صحبت کرده است و از او خواسته که در افزایش حقوقهای سال آینده بیشتر هوای مدیران تولید را داشته باشد . فکر کنم که نظرش این بود که مثلا من هم صحبتی بکنم ولی من به او گفتم که اینکار را نمیکنم چون این صحبت باعث میشود که شخصیت آدم زیر سوال برود ، هم نفس گفتنش اذیتم میکند و هم اینکه حتی اگر آقای معاون قبول کند و برود و صحبتی بکند، بعدش حتما منتش را سر آدم میگذارد و سر بزنگاه میگوید که این من بودم که فلان کار را کردم و من اصلا نمیخواهم در چنین وضعیتی قرار بگیرم وقتی این را گفتم ، او هم گفت که تا بحال از این نظر به موضوع نگاه نکرده است و حرفهایم را قبول داشت.

بعدش صحبتمان کشید به موضوع مسائل و مشکلات فعلی تولید، میگفت که آقای معاون فشار زیادی به او آورده که کارهای جدیدی را بپذیرد در حالیکه بعضی کارهای واجب که قرار بوده انجام شود (مثل درست کردن بخشی برای برون سپاری سال آینده) را کنار گذاشته و حاضر نیست کاری برایش انجام دهد. آخر ما سال آینده پیش بینی میکنیم که تا حدود ماهیانه 1 میلیارد تومان باید بصورت پیمانکاری ، قطعه ماشینکاری کنیم و این همه کار نیازمند ساختاری است که اشتباهی پیش نیاید ولی آقای معاون کاری نمیکند، یا موضوع انتقال کارهایی از مهندسی تولید به ماشینکاری که از خیلی وقت پیش صحبتش بود اما ظاهرا باز هم نظر آقای معاون عوض شده است. مهندس علی میگفت که نمیخواهد برود و صحبت جدیدی بکند چون احتمال میدهد که بجای حل مسائل ، مسائل جدیدی برایش پیش بیاید و وضعیت بدتر شود یا خیلی مسائل دیگر ...

بعدش هم رفتم پیش اقای مدیرعامل که در مورد یکی از پرسنل اطلاعاتی که میخواست را به او بدهم. بعد از صحبتمان پرسید از تولید چه خبر که اول میخواستم چیزی نگویم اما بعدش موضوع برون سپاری را مطرح کردم  و گفتم که :"شما یک شرکت که میخواهد ماهیانه 1 میلیاردتومان گردش مالی داشته باشد ببینید چه سازمانی لازم دارد و چه حجم کاری است آن وقت ببینید باید در تولید چکار کنیم" البته نه اینکه لازم است ما هم در تولید دقیقا مثل یک شرکت سازماندهی کنیم ولی اینکه فقط با یکی دو تکنسین بخواهیم ماهیانه 1 میلیارد تومان را مدیریت کنیم هم بیشتر به یک شوخی می ماند و  باید فکری جدی کرد. آقای مدیرعامل هم تایید کرد و گفت که به نظرش یک سازمان مشخص میخواهد که اینکار را جلو ببرد. البته از او خواستم که اگر خواست موضوع را با آقای معاون مطرح کند، صحبتی از من نکند.

بابا

/ 0 نظر / 2 بازدید