خدا شناخت و نداد!

سلام دختر گلم

امروز توی شرکت برای استخدام مصاحبه میکردیم، قرار بود از بین نیروهای خدماتی شرکت ، چند نفر که سابقه یا استعداد فنی داریم را برای کارهای فنی خودمان انتخاب کنیم.

بین مصاحبه شونده ها یکی بود که صحبتهاش خیلی به فکر فروبردم، یتیم بود، میگفت 2 سالش بوده که پدرش سکته کرده و فوت کرده، خواهرش اون موقع 6ماهش بوده، موقع فوت پدرش، اونها توی خانه مادر بزرگشان مینشستند ولی بعد از فوت مادر بزرگش، علیرغم اینکه وصیت کرده بوده که خانه مال اونها باشه ولی دایی ها می آیند و ارثشان را میخواهند و خانه را میفروشند و بعد از آن اجاره نشین میشوند.

با خودم فکر میکردم اگر من جای آن دایی بودم چکار میکردم ، فرض کردم که خودم مشکل مالی دارم و این خانه هم هست که مادرم شفاهی وصیت کرده که مال خواهرم باشد ولی میتوانم به استناد نبود وصیت کتبی ، بفروشمش و مشکلاتم را حل کنم، آیا آن وقت کوتاه می آمدم و میگذاشتم خواهرم با دو تا بچه یتیم ، انجا بنشیند؟ بعدش فکر کردم خدا را شکر که تا حالا از این امتحانها نداده ام.

دعا کن اگر چنین امتحانهایی پیش آمد ، رفوزه نشوم، دعای بچه ها قبول میشه.

بابا

/ 0 نظر / 4 بازدید