خدا را شکر که نمیتوانم.

سلام پرنیان ، دختر گلم

این روزها خیلی به این فکر میکنم که اگر من جای بعضی ها بودم ، چه کار میکردم یا نمیکردم و بعدش معمولا خوشحال میشوم که قدرت خیلی کارها را ندارم.

فکرش را بکن که مثلا در کلاس دانشگاه یا در محل کارت کسی بیاید و بگوید که من (یعنی بابای تو) باعث شده ام که پدر و مادرش زندانی شوند و در زندان هم آنقدر آنها را کتک زده اند که دست مادرش فلج شده و پدرش نابینا شده و ... از آن بدتر وقتی است که تو بدانی که من میتوانسته ام نگذارم این اتفاقات بیافتد یا باز هم بدتر وقتی است که متوجه بشوی که من خودم دستور داده ام که آن اتفاقات بیافتد یا خبر داشته ام و ...

خیلی وحشتناک است، خدا را شکر که من چنین جایگاهی ندارم و تو میتواند خیالت راحت باشد که با چنین اشخاصی رودر رو نمیشوی.

خوش باشی و سلامت

بابا

/ 0 نظر / 7 بازدید