گزارش یک روز کاری بابا

سلام دختر گلم

امروز روز پرکار و متنوعی برای من بود، (البته در جایگاه جدید تقریبا هر روزم همینطور است) کلی حادثه و اتفاق که وقتی در پایان روز به آن نگاه میکنم برایم عجیب است که اینهمه اتفاق در یک روز را چطور گذرانده ام ! :

اول صبح دیدم که ویزای یکی از مدیرانم تایید شده و ایشان باید خیلی زود شرکت را ترک کنند ( حداکثر تا یک ماه دیگر چون اعتبار امتیاز IELTS ایشان تمام میشود) و به صرافت افتادم که یک نفر را جایش پیدا کنم. یکی دو تا تلفن کردم و خبر را به آقای مدیر هم دادم.

بعدش کارشناس همان بخش آمد و دنبال استعفای خودش بود چون همسرش افسردگی گرفته و دکتر گفته که باید بنشیند داخل خانه و مراقب همسرش باشد! (مانده ام که مدیر و کارشناس یک بخش که بروند باید چه گلی به سرم بگیرم!)

بعدش در جلسه "ساختار پروژه های تولید" شرکت کردم و همکاران دیگر، نظرم را پذیرفتند اما بعدش که مدیرمان آمد، نپذیرفت ولی بعد از ناهار به یکی از همکاران پیشنهاد کرده بود که همان راه حلی که من پیشنهاد کرده بودم، اجرا شود. مانده ام که یعنی نظرش عوض شده است یا اینکه خواسته نظر او را هم بداند یا ...

بعدش جلسه ای داشتم با یکی از همکاران در مورد جانشین مدیربخش استعفا داده و صحبتهایمان کشید به مسائل مدیریتی و بعدش هم دینی و کلی کتاب خانه مان برانداز روشنفکرانه به او توصیه کردم که بخواند ! کلی هم اظهار نظرهای فلسفی و دینی و ... برایش کردم که خدا به خیر کند، آخرش که از اتاقم میرفت به شوخی به او گفتم که "دیگر بس است، میترسم که الان سقف روی کله جفتمان خراب شود!" پیشنهادات خوبی برای انتخاب جایگزین مدیربخشمان داشت.

بعدش رفتم جلسه مشکلات پره یکی از تامین کنندگان که آنجا هم به خوبی گذشت. و از فرصت قبل از جلسه استفاده کردم و رفتم به دیدن یکی از همکاران و در راهرو (چون اتاقش جای مناسبی برای صحبت نبود) در مورد انتخاب جانشین مدیر بخشمان صحبت کردم و او هم نظراتش را گفت.

وسط این جلسات هم در مورد پوشش کف سالن رنگ با مدیرمان و مدیر سالن رنگ صحبت کردم و پیشنهادی که داشتم و مدیرمان هم موافق بود، به جریان افتاد و البته زنگ زدم و تلفنی با رییسی که قرار بود کار را انجام دهد هم صحبت کردم که حواسش باشد و کار را خراب نکند چون رابطه شان با آقای مدیر خوب نیست و نمیخواهم با انجام پیشنهاد من ، بدتر شود.

در این بین ، خواندن ایمیلها و تلفنهای کاری و مراجعات حضوری نفرات را هم باید اضافه کنم به علاوه پیگیری های فنی بعضی کارها که توجیه نبودم و امضای اسناد مالی کارهای پیمانکاران و ....

چه آش شله قلمکاری میشود!

آخرهای وقت بود که تازه یادم افتاد که امتیازات بهره وری ماهانه را ارسال نکرده ام!! سریع کمبودها را به مدیران گفتم و الان که برایت نامه مینویسم ، تازه کارهایش را تمام کردم و فرستادم .

خیلی خوابم می آید، امیدوارم مثل دیشب ، نصفه شب بیدار نشوی و بگذاری تا صبح بخوابیم.

بابا

/ 0 نظر / 2 بازدید