درست به اندازه خودت!

 به اندازه خودت برای تو اندازه مى گیریم

سلام دختر گلم،

امشب وبلاگی دیدم که مطلب جالبی داشت (وبلاگ Mahtabi2004) و گفتم برایت بنویسم:

مرد فقیرى بود که همسرش کره مى ساخت، آن زن کره ها را به صورت دایره های یک کیلویى مى ساخت. مرد آنرا به یکى از بقالى های شهر مى فروخت و در مقابل مایحتاج خانه را مى خرید. روزى مرد بقال به اندازه کره ها شک کرد و تصمیم گرفت آنها را وزن کند. هنگامى که آنها را وزن کرد، اندازه هر کره ۹۰۰ گرم بود. او از مرد فقیر عصبانى شد و روز بعد به مرد فقیر گفت:
دیگر از تو کره نمى خرم، تو کره را به عنوان یک کیلو به من مى فروختى در حالى که وزن آن ۹۰۰ گرم است.مرد فقیر ناراحت شد و سرش را پایین انداخت و گفت:

ما ترازویی نداریم و یک کیلو شکر از شما خریدیم و آن یک کیلو شکر را به عنوان وزنه قرار مى دادیم .یقین داشته باش که:به اندازه خودت برای تو اندازه مى گیریم!

به نقل از فوکارو

 

من فوکارو را نمیشناسم ولی همین که منبع مطلبش را هم ذکر کرده است خیلی با ارزش است.

امیدوارم همیشه اندازه خودت را بدانی و متوجه باشی که دیگران هم درست به اندازه خودت ، برایت اندازه میگیرند.

بابا

/ 2 نظر / 2 بازدید
الهه

مطلب جالبی بود ...

عقیق

عجب ماجرای جالبی...