فیلم سازیهای خطرناک پلیس!

جالب اینکه در این فیلمها در خیلی از موارد ، ماشین پلیس بدون اینکه به ماشینی که خلاف میکند، تذکر بدهد فقط او را مسافتی بعضا طولانی تعقیب میکند و برای اینکه گمش نکند حتی مجبور است که کارهای خلاف او را تکرار کند و در جایی که سبقت ممنوع است، سبقت بگیرد و سرعت زیاد داشته باشد و اینجور کارهای خطرناک را انجام دهد در حالیکه اینکار به نظر من هم غیرقانونی است و هم خیلی خطرناک یعنی از نظر من پلیس حق ندارد برای اینکه فیلمش کامل شود و به اندازه کافی صحنه خطرناک داشته باشد، ببیند که کسی خلاف میکند و هیچ کاری نکند، به قول معروف به اینکار ها میگویند "جرم مشهود" که پلیس وقتی دید باید برخورد کند نه اینکه اجازه دهد که فرد خلاف بیشتری هم مرتکب شود. از این مهمتر اینکه کارهایی که پلیس انجام میدهد خیلی خطرناک است و جان دیگران را به خطر می اندازد و پلیس (و هیچکس دیگر) حق ندارد برای ساخت فیلم اینکار را انجام دهد و دیگران ر ابا خطر مواجه کند، نمیدانم این فیلم بازی کردنهای پلیس، تا الان حادثه هم داشته یا نه ولی قطعا اگر هم داشته کسی صدایش را در نمی آورد و نخواهد آورد.

متاسفانه به نظر میرسد هدف از این برنامه که تذکر کارهای خطرناک در رانندگی است، باعث شده سازندگان برنامه و پلیسهای همراهشان به خودشان اجازه دهند که برای هرچه هیجان انگیزتر کردن صحنه ها، دست به اینکارهای خلاف قانون (البته از نظر من)و کاملا خطرناک دست بزنند و کسی هم توجه نکند.

امیدوارم وقتی تو بزرگ میشوی، وضعیت رانندگی ما از اینکه الان هست، بهتر باشد و اینهمه تلفات جانی بخاطر رانندگی نداشته باشیم.

بابا

/ 0 نظر / 5 بازدید