افاضات انتخاباتی بابا: مناظره ای که خوشم آمد ولی به ضرر مملکت بود!

سلام دختر گلم

دیروز جمعه، کاندیداهای ریاست جمهوری با هم مناظره سیاسی داشتند و حسابی از خجالت هم در آمدند و کلی کیف کردم ولی به نظرم بجز احساس سرخوشی دادن به امثال بابا، نفع دیگری نداشت و کلی هم ضرر داشت.

چون موضوع اصلی که گذاشتند وسط و پنبه اش را زدند، موضع گیریها و روش نماینده فعلی ایران در مذاکرات هسته ای است (که امیدوارم وقتی تو بزرگ میشودی فقط یک خاطره در کتابها باشد، نه اینکه هم چنان ادامه داشته باشد یا اینکه براثرش بیچاره تر از این که الان هستیم، شده باشیم!) من هم با حرفهایی که در نقدش زدند، کاملا موافق بودم ولی جای این حرفها از زبان این آدمها که یکی مشاور سیاست خارجی رهبری است  و دیگری دبیر شورای امنیت ملی و .... نبود، اگر در روزنامه ها این حرفها را میزدند یا کارشناسان یا نمایندگان این آقایان این حرفها را میزدند، اشکالی نداشت اما نشان داند اینهمه اختلاف نظر و بی اعتمادی بین مقامات اصلی سیاست خارجی کشور و دروغگو و بی اطلاع خواندن یکدیگر در تلویزیون برای کشوری که الان در بحبوحه مذاکرات با قدرتهای بزرگ است، هیچ ثمره مثبتی ندارد و فقط موضع ایران را ضعیف میکند.

حکایت "بر سر شاخ نشستن و بن بریدن" است.

خدا آخر و عاقبتمان را بخیر کند.

بابا

/ 0 نظر / 2 بازدید