اخراج به خاطر خوش تیپی!

سلام دختر گلم

امروز خبری دیدم که هنوز هم کاملا باور نکرده ام اما بعید هم نیست. خبر این بود که: "عربستان سعودی چند روز پیش، 3 نفر اماراتی را به خاطر اینکه "خیلی خوش تیپ" بوده اند و ممکن بوده به دلیل جذابیت زیاد، در یک نگاه زنان عربستانی را اغوا کنند، از عربستان اخراج کرده است!!" هرچند خیلی خنده دار است اما این را گفتم که به یک واقعیتی اشاره کنم (البته از نظر خودم) و آنهم اینکه قوانین روابط زن و مرد و محدودیتهایی که باید برای حفظ آنها اعمال شوند کاملا مردانه است یعنی در عربستانی که همه کارها و قوانین دست مردهاست و زنها حتی حق رانندگی ندارند، وقتی چنین مساله ای مطرح میشود یعنی تعدادی مرد با دیدن این جوانان خوش تیپ به این نتیجه رسیده اند که اگر خانمها این خوش تیپها را ببینند، حالشان خراب میشود و معلوم نیست که بعدش چه میشود! یک نفر نبوده که از این آقایان بپرسد که شما خودتان یک چیزیتان میشود والا ...

می بینی چقدر واضح است که این آقایان خودشان را جای آن خانمهایی میگذارند که نگرانشان هستند و بعد تصمیم میگیرند که باید برای حفاظت از حریمهایی که خودشان ساخته و پرداخته اند، چه اقدامی کنند و اقدام هم میکنند.

شاید این خبر درست نباشد (که احتمالش هم زیاد است) اما در واقع هم خیلی از قوانین مربوط به زن و مرد کاملا یک جانبه و از سمت مردان نوشته شده است و همین است که این مردها هستند که وظیفه حفظ شرایط را دارند و خودشان با محدودیتهای کمتری مواجهند و این زنها هستند که باید به این قوانین تن بدهند و اگر اینکار را نکنند، حسابشان با مردهایی است که نماینده خدایی هستند که هم در آن دنیا با این زنها تسویه حساب میکند و هم در این دنیا به مردها اجازه داده که نظرشان را اعمال کنند.

زیادی فمینیستی شد ولی به نظرم واقعیت دارد. اگر نوع پوشش و آزادیهای مردان با زنان را مقایسه کنی کاملا متوجه این موضوع میشوی.

امیدوارم دنیایی که تو در آن بزرگ میشوی ، جای عادلانه تری باشد و سهم زن و مرد در قانون گذاری و اجرای آن یکسان باشد.

بابا

/ 1 نظر / 4 بازدید
الهه

نمردیم و دیدیم که یک آقا همچین نظرات فمینیستی دارد ... بسی خوشحال شدم ... من فکر میکنم دقیقا همین دیدی که ما نسبت به عربستانی ها داریم کشورهای غربی به ما و کشور ما دارند ... به همین سادگی ولیکن درکش برای خیلی ها سخته.. الهی آمین برای عادلانه تر شدن دنیا