مثالی از تاثیر لحن نامه های کاری در پاسخ به آنها.

سلام دختر گلم

امروز در شرکت داشتم نامه ای مینوشتم که کمی از مخاطب آن حرصم گرفته بود که حرفم را گوش نمیکرد و سعی میکرد کار خودش را بکند. از طرفی نمیخواستم با واحد ایشان سرشاخ شوم و روابطمان را خراب کنم.

اما خب عصبانی بودم، بعد از کمی توضیح دادن در مورد نظر خودم، خیلی صریح سوال کردم که :"چرا فلان کار را نمیکنید؟" اما به نظرم تند آمد. تغییرش دادم به اینکه :"چه مشکلی وجود دارد که اینکار را نمیکنید؟" باز هم احساس کردم که ممکن است به او بربخورد و موضع بگیرد. این بود که نوشتم "مشکلی برای انجام اینکار وجود دارد؟" و فرستادم.

جواب این بود:"خیر ، باتوجه به توضیحاتی که دادید، طبق نظر شما کار انجام میشود."

بابا

/ 0 نظر / 3 بازدید