در آستانه تحولات گسترده در شرکت

سلام بابایی

امروز یکی از مدیران تولید ،همان اول صبح آمد اتاق من که :"امروز فلانی می آید شرکت" منظورش یکی از مدیران ارشد شرکت بود که چند سال قبل بطور ناگهانی از شرکت رفته بود و بجز شایعات مالی و اخلاقی هیچ وقت مشخص نشد که علت رفتنش چه بود و امروز قرار بود که بیاید شرکت و با مدیرعامل جدید صحبت کند.

به نظر میرسد آقای مدیرعامل جدید تصمیم به تغییراتی در مدیران ارشد گرفته است. شایعه شده که با معاون تامین هم رابطه شان خوب نیست، در مراسمی که اخیرا داشتیم هم معاون تامین به بهانه ای رفت و کاملا جدا از دیگران ایستاد و به شایعات دامن زد.

امیدوارم هرچه که هست، خیر باشد. این آقای مدیرعامل کاملا "تولیدی" دارد شرکت را اداره میکند یعنی تصمیم گیریهای سریع که من نگرانم که نکند کار خراب شود.

بابا

/ 0 نظر / 3 بازدید