خدا :" میخوری یا میبری؟"

سلام دختر گلم

امروز یکی از دوستان یک پیغام کوتاه جالب فرستاده بود از نوشته های مرحوم "حسین پناهی" که خیلی خوشم آمد و برای چند نفر دیگر هم فرستادم:

خدا پرسید:"میخوری یا میبری؟" و من گرسنه فورا جواب دادم:"میخورم" چه میدانستم "لذت"ها را میبرند و "غصه" ها را میخورند  - حسین پناهی

امیدوارم تو اگر روزی با خدا صحبت کردی ، اینجور انتخاب نکنی!

بابا

/ 0 نظر / 2 بازدید