شیشه ای که شکست و خبری که پیچید !

سلام دختر گلم

برایت قبلا هم از اوضاع شرکتمان زیاد نوشته ام، این روزها هر چه که به آخر سال نزدیکتر میشویم ، همانطور که حدس میزدم و پارسال هم اتفاق افتاد، تنشهای کاری بیشتر میشود و مدیریت این تنشها هم امکان پذیر نیست چون روال کاریمان غلط است ، نحوه سازماندهی کارها اشتباه است و از همه مهمتر، اصلی ترین فردی که میتواند و باید این تنشها را کم کند، خودش اصلی ترین عامل ایجاد شدنش است.

روز دوشنبه هفته پیش ، صبح که وارد شرکت شدم اتفاقی با آقای مدیرمان با هم رسیدیم ، شروع کرد به گلگی از کاری که به نظرش باید توسط کیفیت انجام میشد ، من هم تا شروع کردم به توضیح که چرا اینطور نیست، شروع کرد به داد و بیداد و چیزهایی که دستش بود را پرت کرد روی میزش، اینکار باعث شد که شیشه دارویی که روی میزش بود بی افتد روی زمین و در کنار داد و بیدادهایی که میکرد، صدای شکستن یک شیشه هم آمد و برای افرادی که بیرون بودند، یک صحنه خیلی سینمایی تجسم شده بود از دعوای بین ما. مهندس حمید وارد اتاق شد و وقتی اوضاع را دید که تحت کنترل است ! رفت.

آخرش هم آقای مدیر عذرخواهی کرد و به خوبی و خوشی کار تمام شد البته من هم نظر او را پذیرفتم هرچند به نظرم درست نبود ولی خب ایشان مدیر است!!

برایم جالب بود که این صحبت و بگومگوی ما چقدر زود پیچیده بود ، ساعت 10 که جلسه داشتیم، مدیر تعمیراتمان از سالن دیگر آمده بود و من را که دید ، خبر داشت  که بحثمان شده است و میگفت که بین همه پیجیده است.

اخلاق خوبی نیست که این طور چیزها اینقدر برای همه جالب است و پیگیری میکنند اما چاره ای هم نیست ، خدا به خیر کند تا پایان سال.

بابا

/ 1 نظر / 2 بازدید
امیرحسین

سلام "بابا" یک جمله از وینستون چرچیل: A lie gets halfway around the world before the truth has a chance to get its pants on. خیلی ربطی به این پست نداشت ولی بی ربط هم نبود. هفته پیش رو در اردوی بچه های پیش دانشگاهی دبیرستان گذروندم.