به نظرم حق دارند.

سلام بچه های گلم

این روزها به خاطر کشتاری که در فرانسه انجام شده و دو نفر مسلمان به دفتر یک مجله طنز - که کاریکاتورهایی از پیامبر اسلام و رهبر داعش و ... کشیده بود - حمله کرده اند و چند نفر را کشته اند ، موضوع تندرویهای مذهبی و آزادی بیان و ... خیلی محل صحبت و اظهار نظر است که آیا آن مجله حق داشته که آن کاریکاتورها را بکشد و ...

به خاطر مسلمان بودن مهاجمین موضوع اینکه اسلام دین صلح است یا جنگ و ... هم محل صحبت شده است و در اروپا به مساجد مسلمانان حمله کرده اند و تظاهراتی برگزار شده که اروپایی ها میگویند باید مسلمانان (عمدتا مهاجر) به کشور خودشان برگردند و از این جور مسائل.

واقعش من هم که خودم را جای آن اروپایی ها میگذارم، به آنها حق میدهم که نخواهند مسلمانان در کشورشان زندگی کنند. میدانم که این گفته اصلا با اصول روشنفکری و ... نمیخواند یا خیلی از پیشرفتهای آن جوامع به خاطر نیروی کار ارزان همین مهاجران است و ... ولی اینکه بروی و در کشوری که به تو آزادی داده که هر طور میخواهی زندگی کنی ، اسلحه بگیری و آنها را بکشی نامردی است ! میدانم که این سیاستهای استعماری و ... همین کشورهای اروپایی بوده که الان خیلی از کشورهای مسلمان مشکل دارند و ... ولی اینها نمیتواند من را قانع کند که پس حالا اشکالی ندارد که برویم و آنها را به خاطر اینکه به اعتقادات من توهین کرده اند ، بکشیم. توهین کردن یک چیز است و کشتن یک چیز دیگر.

این روزها مسلمانان خیلی از جاها میخواهند با جنگ و کشتار دیگران ، حکومتی به پا کنند که احکام اسلام را اجرا کنند و به رستگاری برسند و مردمشان را هم رستگار کنند از بوکوحرام در نیجریه تا طالبان و القاعده در افغانستان و داعش در عراق و ... اینهمه جنگ و کشتار به نام اسلام ... و چقدر سخت است که کسی اینها را ببیند و قانع نشود که "بنابراین اسلام همین است" ... دختر بچه ها را میگیرند و به زور مسلمانشان میکنند و با آنها ازدواج میکنند یا میفروشند و به بردگی میگیرند و حرفشان این است که میخواهند احکام اسلام را اجرا کنند! اسرا را سر میبرند و میخواهند اسلام را اجرا کنند! حالا مسلمانان بیچاره اروپایی باید مرتب تکذیب کنند و نفرین کنند و توضیح بدهند که نه اینها اسلام نیست و اسلام مخالف این مسائل است و ... کارشان واقعا سخت است! با این همه نمونه و شاهد ، چه کسی باور خواهد کرد؟

البته قبلا هم برایتان گفته ام که از دید من اینها بهانه است و قدرت طلبی و خونخواری است که خودش را پشت اسلام پنهان کرده است و الا از همین اسلام میشود برداشت بسیار اخلاقی و عرفانی داشت و حتی به مورچه هم ظلم نکرد چه رسد به کشت دیگران و به بردگی گرفتن دختر بجه ها! اما یک نکته را هم نمیشود در نظر نگرفت که تاریخ اسلام اجازه برداشتهای تند از آن را خیلی راحت تر از بعضی ادیان دیگر میدهد و به همین خاطر بدون یک نگاه تاریخی داشتن به اسلام بعید است که مسلمانان بتوانند این برداشتهای تندروانه و خودخواهانه را غیراسلامی و در تضاد با آموزه های اسلام بخوانند و تا فراگیر نشدن این نگاه ، این وضعیت ادامه خواهد داشت.

یک نکته دیگر هم به نظرم میرسد، فقر و بی عدالتی که مردم کشورهای مسلمان تحمل کرده اند و عقده حقارت تاریخی شده ی ناشی از آن ، در کنار رویای رسیدن به یک جامعه عادلانه و رویایی که در تعالیم اسلامی هم تبلیغ میشود، چنان اشتیاق شدیدی را باعث میشود که هیچ عقل و منطق و حتی اخلاقی نمیتواند مانعش شود .

بیچاره مردمی که کشته میشوند و به بردگی گرفته میشوند و باید تحمل کنند که متجاوزشان با اینکار میخواهد رستگار شود!

امیدوارم شما که بزرگ شدید ، دنیا جای بهتری شده باشد.

بابا

/ 0 نظر / 50 بازدید