روز موعود

سلام دختر گلم

 بالاخره روزی که من قانونا به کیفیت منتقل شدم ، رسید، همین امروز صبح بعد از جلسه ای با مدیران ماشینکاری و مدیران کیفیت ، حکم مدیر کیفیتم صادر شد و تمام؛ البته از قبل از آقای معاون خواسته بودیم که اجازه بدهد که ابتدا خودمان به مدیرانمان بگوییم و بعد اعلام عمومی شود که همین طور شد.

بلافاصله بعد از جلسه ای که با مدیران کیفیت داشتیم ، مهندس بهزاد که گزینه اصلی جانشینی مدیرکیفیت قبلی بود ، آمد پیشم و اجازه خواست که استعفا بدهد و به قسمت دیگری منتقل شود . انتظار داشتم که واکنش نشان بدهد اما نه تا این حد. به او گفتم که مخالفم و اگر میخواهد اینکار را بکند باید خودش با معاون صحبت کند.

خیلی با هم صحبت کردیم میگفت که از یکی دو ماه قبل رفته و با قسمتهایی هم صحبت کرده است و آنها هم موافقت کرده اند ، احتمالا در مهندسی جایی برای خودش دست و پا کرده است. میگفت که نمیتواند در تولید بماند و برای خودش جای پیشرفت نمی بیند. به او حق میدهم که خیلی ناراحت باشد چون این دفعه دومی است که مدیرکیفیت عوض میشود اما به او نمیرسد. البته میگفت که به خاطر این نیست و خودش از نظر فلسفی به این نتیجه رسیده که باید برود! از همه چیز گفت، از نوع مدیریت آقای معاون که جایی برای پیشرفت او ندارد، از من که خودم بزرگم و مدیرانم در سایه قرار میگیرند ، از اینکه مشاور مدیریت شرکت گفته که او خیلی رهبر است و نمیتواند با رهبر دیگری کار کند و ...

فردا جلسه ای با مدیران دیگر کیفیت هم گذاشته ام که صحبت کنیم، نبود یک مدیر قوی در کیفیت تولید باعث شده که عملا همه کارهای مدیر را خودشان انجام بدهند و حالا که کسی آمده که میخواهد خودش وظایفش را بعهده بگیرد قاعدتا خوش آیند ایشان نیست و احساس میکنند که محدود شده اند و به خاطر همین موضع دارند. برایشان کتابی را بعنوان هدیه در نظر گرفته ام که امیدوارم باعث تلطیف فضا شود ، کتاب "کلید در وضعیت روشن" که تجربیات آقای مهندس عراقی است از مدیرعامل شدن خودش و کارهایی که کرده است. کتاب خوبی است و فکر میکنم منحصر به فرد است چون تجربیات یک مدیر ایرانی است که نمونه اش را نداریم.

به هرحال این هم تنشهای جدیدی است در دوره ای که اصلا تحملش را ندارم ، خدا کند که جلسه مان به خوبی برگزار شود و بتوانم ارتباط خوبی با ایشان را شروع کنم و الا اگر کار خوب پیش نرود و بخواهم با تحکم کار کنم، فضا خیلی با تنش شروع میشود و بعید نیست که با هم به مشکل بخوریم. در این 3-4 ماه من چون فکر نمیکردم که بخواهم مدیر کیفیت بشوم ، ارتباط خوبی با ایشان برقرار نکردم و کارها را خیلی دم دستی جلو میبردم و الان که میخواهم روشم را عوض کنم ایشان ترسیده اند .

من هم مثل مسئولین دولت جدید که خیلی هایشان ، به شغل سابقشان برگشته اند، برگشتم به شغل سابقم. امیدوارم این برگشت عاقبت خوبی داشته باشد.

بابا

بابا

/ 1 نظر / 2 بازدید
الهه

امیدوارم اوضاع خوب پیش بره و دغدغه های شمام کمتر بشه