جمله عمیقی از ابوالفضل بیهقی

سلام دختر عزیزم

در بالای وبلاگ آقای"غلامعلی ریاحی" مشاور آقای هاشمی ، یک جمله از بیهقی نوشته شده است که من هربار که به وبلاگ ایشان سر میزنم، نمیتوانم آنرا نخوانم:

به دست من امروز جز این قلم نیست , باری خدمت می کنم.

ابوالفضل بیهقی

با دانستن اوضاع سیاسی و اجتماعی آنروز ایران و شرایطی که بیهقی داشته و کار بزرگی که انجام داده است، این جمله بهتر معنی خودش را پیدا میکند.

نوعی تعهد داشتن علیرغم همه ناملایمات و اوضاع سیاسی نابسامان در آن هست که من دوستش دارم و همین شده که همیشه میخوانمش و کمی هم صبر میکنم تا معنی اش را مزه مزه کنم و بعد میروم و باقی مطالب را میبینم.

کاش میشد که همه قلم بدستان جامعه مان همین طور بودند.

بابا

/ 0 نظر / 3 بازدید