به نام نیروهای جدید و به کام نیروهای قدیمی!

سلام بچه های گلم

این روزها به دلیل جلسات و صحبتهایی که در شرکت داریم ، موضوعاتی مثل جذب و حقوق و سایر مسائل مرتبط با نیروی انسانی زیاد مطرح میشود و من هم مثل همیشه زیاد به آنها فکر میکنم.

یک موضوع جالبی امروز به نظرم رسید که گفتم برایتان بگویم:

از مدتها قبل مدیران زیادی در شرکت (البته بیشتر مدیران ستادی) این مساله را مطرح میکردند که به دلیل کم بودن حقوقهای شرکت ما در بخشهای کارشناسی (عمدتا ستاد)، افراد قوی حاضر نیستند استخدام ما شوند و همین باعث شده است که کیفیت خدماتی که ستاد شرکت ارائه میکند خوب نباشد قاعدتا این یعنی که نیروهایی که الان استخدام شده اند ( یا اکثریت شان) نیروهای خیلی قوی نیستند و نتیجه منطقی بعدی هم این است که بنابراین نباید حقوق زیادی هم بگیرند یا در واقع همین حقوق متوسط یا کم هم برای خدماتی که ارائه میکنند ، کفایت میکند.

اما با این استدلال و برای اینکه ما بتوانیم نیروهای خوبی استخدام کنیم ، حقوق نیروهای کارشناسی شرکت را زیاد کردند و نکته جالب اینکه نیروهای قدیمی که قاعدتا هدف این انتقاد بودند بیشترین نفع را بردند چون تعداد نیروهای جدیدی که استخدام خواهند شد قابل مقایسه با نفراتی که الان در شرکت هستند، نیست یعنی بدون اینکه کیفیت خدمات افراد تفاوتی کند، حقوق شان زیاد شده است در حالیکه اساس درخواست برای افزایش حقوق از اینجا بود که این نیروها ، نیروهای متوسطی هستند و ...

البته چاره ای هم نیست و نمیشود سطح حقوقها را برای قدیمی ها و جدیدها متفاوت گذاشت ( راستی ، چرا نمیشود؟!) ولی برایم جالب بود که چطور یک استدلال، دقیقا به عکس خودش تبدیل میشود .

امیدوارم شما مراقب این جور استدلالها در کار خودتان باشید که هم سر دیگران کلاه نگذارید و هم سرتان کلاه نرود!

بابا

/ 0 نظر / 49 بازدید