کمبود وقت بابا.

سلام بچه های گلم

مدتی است که وقت نمیکنم برایتان نامه بنویسم ، همه چیز دست به دست هم داده که من یا فرصتش را ندارم یا حوصله اش را.

از ماه رمضان بگیرید که البته یکی دو روز است که شروع شده و وقت که دارم ، حوصله و حالش نیست که قبل از افطار برایتان نامه بنویسم تا کلاسهای اسکیت پرنیان که من میمانم خانه و ماهان را نگهمیدارم و تقریبا به هیچ کاری نمیرسم چون ماهان همه اش میخواهد که کسی با او بازی کند و یک نفر را تمام وقت مشغول میکند.

کلی هم اتفاق افتاده، از بزرگ شدن ماهان و شیرین کاریهایش تا کلاسهای پرنیان و اوضاع و احوال شرکت و ...

شاید امشب فرصت کنم و شروع کنم به نوشتن.

فعلا باید بروم خرید .

بابا

/ 1 نظر / 52 بازدید