بچه دوم: یک تصمیم کمتر فلسفی!

سلام دخترم

نتیجه آزمایش نشان میدهد که انگار بچه دوم مان ، جدی شده است و اگر همه چیز به خوبی بگذرد ،اواخر اسفند باید منتظرش باشیم. یادت هست که برایت گفته بودم که "تصمیم به بچه دار شدن، بزرگترین تصمیم فلسفی زندگی من بوده است" ؟ راستش برای این دومی اینطور نبود یعنی خیلی فلسفی موضوع را ندیدم و بیشتر به مسائل اقتصادی و اینجور چیزها فکر کردم تا چیزهای دیگر.

نمیدانم اما انگار وقتی آدم یک بار یک تصمیم بزرگ گرفت، بعدش تصمیم های مشابه را راحت تر میگیرد حتی تصمیماتی از این دست را.

دیشب با مامان اسم هم برایش انتخاب کردم، اگر پسر بود میگذاریم "پرهام" و اگر دختر بود:" پرندیس" که با اسم تو همخوانی داشته باشد، البته فعلا نظرمان این است و ممکن است بعدها تغییر کند.

در مورد اسم تو که مامانت هر چه اسم به من گفت رد کردم ، طوری که دست آخر میگفت هر اسمی که بگویی قبول است فقط یک اسم بگو! که من هم پرنیان را انتخاب کردم و او پدیرفت و تو شدی "پرنیان"

اما روی این یکی خیلی زود به توافق رسیدیم، یعنی در همان بار اولی که صحبت کردیم!

خدا کند که همه چیز خوب پیش برود. تو هم دعا کن.

بابا

/ 1 نظر / 4 بازدید
الهه

مبارک باشه ... ایشالا صحیح و سالم باشه[گل]