غیرمذهبی ترین جمله ای که وجود دارد.

سلام دختر گلم

امروز توی مترو موضوعی که مدتی بود ذهنم را مشغول کرده بود را با مهندس سعید درمیان گذاشتم و در همان چند دقیقه که با هم بودیم کلی روی آن صحبت کردیم و موضوع پخته شد.

آن هم این است که به نظرم این جمله که "در لحظه زندگی کن" غیرمذهبی ترین جمله ای است که وجود دارد چون ارتباط انسان را با گذشته و آینده قطع میکند و این دو موضوع، دقیقا موضوعاتی هستند که دین میخواهد در موردشان اطلاعات بدهد و حرف بزند یا به قولی مهمترین حرفهایش در این دو مورد است. از طرفی تبلیغ و ترویج این نوع زندگی یعنی زندگی بدون هیچ جهتی چون اگر آدم بخواهد برای زندگی خودش یک جهت در نظر بگیرد، دو راه خیلی ساده دارد یکی اینکه از نقطه شروع (گذشته) تا الانش یک بردار بکشد و بخواهد آنرا ادامه دهد یا اینکه از نقطه ای که الان هست به نقطه ای در آینده یک بردار بکشد و بخواهد در راستای آن حرکت کند و وقتی این دو نقطه را از فرد بگیری، اینکه خودش بخواهد جهتی را تعیین کند میشود همین که هرکس دنبال منافع و لذت جویی خودش است.

به نظر من این همه تبلیغ روی این موضوع که در اینترنت و کتابها و حتی رادیو تلویزیون خودمان است دارد همین مساله را ترویج میکند و شاید روی اینکه نسل جوانمان به هیچ اصول و ارزشهایی احساس تعلق نمیکند، تاثیر زیادی داشته باشد.

از طرفی ترویج این سبک از زندگی (در لحظه زندگی کن) واقعا با آموزه های دینی همخوانی ندارد و شاید به سختی بتوان برای آن ، توجیحات مذهبی هم پیدا کرد ولی فایده ندارد و پیام اصلی آن ، کاملا برخلاف آموزه های دینی است که با مبداء و معاد کار دارد.

اگر بخواهم این را با مثال توضیح بدهم درست مثل پرورش موز در یک منطقه سردسیر مثل شهر تبریزاست  که چند سال قبل خبرش را در تلویزیون خودمان دادند که یک نفر توانسته بود در تبریز، موز پرورش بدهد اما قطعا این به معنی اینکه تبریز مناسب این میوه است، یا میتواند تبدیل به قطب صادرات موز شود، نیست .

اینها را نگفتم که نتیجه بگیرم که (در لحظه زندگی کن) کار بدی است یا فایده ندارد و ... فقط به نظرم این آقایان که میخواهند از آموزه های دینی و حدیث وآیه قرآن ، به این سبک از زندگی برسند در واقع "بر سر شاخ نشسته اند و بن میبرند".

من خودم هم فارغ از مسائل دینی خیلی با فلسفه "در لحظه زندگی کن"  موافق نیستم ، به نظرم این نوع زندگی کاملا مستعد هرج و مرج است و به سختی میشود کسانی را که اینطور فکر میکنند، وادار کرد به اصول و ارزشهایی پایبند باشند، حتی اگر این ارزشها فقط قراردادهای اجتماعی مانند قانون باشد. این نوع طرز فکر من را میترساند که همه بخواهند فقط دنبال امیال لحظه ای خودشان باشند که در این صورت سنگ روی سنگ بند نمیشود.

بابا

*****************************************

پی نوشت: خیلی فکر کردم که باید تیتر این نامه را "غیر مذهبی ترین جمله" بگذارم یا "ضد مذهبی ترین جمله" ولی تصمیم گرفتم "غیر مذهبی" را انتخاب کنم تا بار ارزشی کمتری داشته باشد.

/ 1 نظر / 6 بازدید
عقیق

موافقم