تضاد هویتها !

سلام بچه های گلم

از بعد از روز کارگر امسال حساسیتی که روی اطلاعیه آن ایجاد شد و بعضی اتفاقات بعدی من به این نتیجه رسیده ام که در شرکت با یک پدیده جدید مواجهیم که از آن بوی خوشی به مشام نمیرسد و ان هم ایجاد یک هویت کارگری در تقابل با هویت مهندسی یا مدیری است که بین عده ای ایجاد شده است..

اینکه توجهم به این موضوع جلب شده است من را یاد کتاب "جنگ تمدنها" نوشته ساموئل هانتینگتون می اندازد که چند سال قبل از ماجرای یازدهم سپتامبر و افغانستان و ... پیش بینی کرده بود که بین اسلام و تمدن غربی تضاد و برخورد شکل میگیرد و مدتی بعد هم واقعا اتفاق افتاد.

الان هم احساسم این است که یک چنین چیزی دارد شکل میگیرد یا حتی گرفته است که عده ای خودشان را "کارگر" تعریف کرده اند ، کسانیکه "مدیران" و "مهندس ها توجهی به ایشان ندارند و علیرغم اینکه بار اصلی شرکت و ایجاد ارزش به دوش ایشان است اما کمترین مزایا را میگیرند و سخت ترین شرایط کاری را دارند و همیشه تبعیض آمیز با ایشان برخورد شده است و همین ذهنیت بود که سال قبل در روزکارگر باعث اعتراض شد و بعدش هم منتظر بهانه است که خود نمایی کند ، حالا این بهانه میخواهد مراسم ختم و که آنرا مقایسه میکنند با همین وضعیت وقتی که یک از همکاران تکنسین مان فوت شدند یا ذکر نشدن کلمه "کارگر" در اطلاعیه روز کارگر و ... تسلیت به خاطر فوت همکار مهندسمان باشد

اینکه چرا این وضعیت ایجاد شده است را دقیقا نمیدانم ، ولی به نظرم میرسد که دو موضوع خیلی روی تند شدنش تاثیر داشته است:

تغییر سیستم حقوق و جدایی کامل تکنسینها از مهندس ها : در سیستم حقوق قبلی با اینکه حقوق یک مهندس بطور معمول از یک تکنسین بیشتر بود اما یک پلکان بود که هرکس به مرور از آن بالا میرفت یعنی اینطور بود که یک مهندس از پله بالاتری شروع میکرد و یک تکنسین از پله پایین تر ولی همه روی یک نردبان بودند ولی در سیستم جدید ، کلا تکنسینها پایه جداگانه ای داشتند این اولین جایی بود که بطور رسمی بین مهندس و کارگر و تکنسین و مدیر تفاوت ایجاد شد و کارگرها از سایرین جدا شدند.

برخورد نامناسب با تنشها و اعتراضات سیستم گریدینگ: انتظارات زیادی که در مورد گریدینگ ایجاد شده بود و به همه قول داده شده بود که به "حق" شان میرسند ، برای همه این انتظار ایجاد شده بود که حق یعنی آنچه که خودشان فکر میکنند و وقتی دیدند به آنچه که میخواهند نرسیدند و از طرفی بین مدیران هم اجماعی در مورد برخورد با این تعارضات نبود و خود مدیران هم با هم مشکل پیدا کردند ، عملا باعث سرخورده شدن افراد از "عادلانه بودن" تصمیمات "مدیران" و تفاوت قائل شدن مدیران بین تکنسینها و مهندس ها شد.

اما مهمترین تشدید کننده این اوضاع به نظرم این استکه دقیقا بعد از موضوع گریدینگ که با جلسات زیاد همراه بود ، ناگهان کلا ارتباط سیستم مدیریتی شرکت با بدنه قطع شد ، شاید به خاطر اینکه کسی پاسخی به انتقادات نداشت یا خیلی از جلسات تند میشدو خوب تمام نمیشد ولی هرچه که بود ناگهان دیگر کسی با بدنه شرکت حرف نزد و همین حرف نزدن ، خیلی زود و سریع به این تعبیر شد که : " ما آنقدر بی اهمیت هستیم که مهم نیست در جریان اتفاقات و کارهای شرکت باشیم یا مدیران برایمان وقت بگذارند و با ما صحبت کنند" و این حس " نادیده گرفته شدن" باعث ناراحتی و تنشی شد که آن ذهنیت "ما-آنها" را تشدید و تایید کرد.

نمیدانم برداشتم از علتهای این وضعیت درست است یا نه ولی مطمئنم که تنها راه حلی که وجود دارد این است که هرچه سریعتر ارتباط بین بدنه با مدیران برقرار شود و مدیران با برگزاری جلسات در مورد اهداف و برنامه های شرکت و شنیدن صحبتهای پرسنل بطور واقعی به ایشان نشان بدهند که برایشان ارزش قائلند و آنها را "فقط ابزارهایی که باید کار کنند" نمی دانند و برای آنها و حرفها و دغدغه هایشان ارزش قائلند و از این نظر بین یک تکنسین و کارگر و یک مهندس و مدیر تفاوتی قائل نیستند.

اینکار البته کار راحتی نیست چون من مطمئنم که خیلی از مدیران توانایی برگزاری این جلسات را ندارند و ممکن است نتوانند جلسات را خوب مدیریت کنند و به خوبی و بدون تنش تمام کنند و از طرفی با ذهنیتی که لااقل در تولید است ، هماهنگی برای برگزاری این جلسات هم خیلی سخت است یعنی اینکه ما نفرات را از کار جدا کنیم و جلسه برگزار کنیم ، نه جای مشخص دارد و نه زمان مشخص و تازه موضوع شیفتهای مختلف و جمع نشدن همه نفرات یکجا هم هست و به این صورت خود هماهنگی چنین جلسه ای یک مشکل جدی است . البته به نظرم مهمترین مشکل این است که از دید مدیریت ارشد، چنین کاری اصلا موضوعیت و اهمیت ندارد والا برای هماهنگی اش حتما راه حل دارد .

میخواستم در موردش صحبت کنم و اصرار کنم که زمانی را برای جلسات بگذاریم ولی با  برخوردهایی که این روزها آقای مدیر دارد پشیمان شدم ، میترسم که وضع بدتر شود . برخوردش خیلی بد شده است امروز با مهندس علی و یکی از مدیرانش برخورد خیلی بدی کرده که مهندس علی میگفت آن مدیر گریه اش گرفته. نمیدانم ولی به نظرم داریم به نقطه ای میرسیم که اتفاقات بزرگ و تغییرات زیاد اجتناب ناپذیر میشود . نتیجه اتفاقات را نمیدانم.

بابا

بابا

/ 0 نظر / 2 بازدید