حرمت پرسنل، حرمت مدیر است.

سلام دختر گلم

من مدتهاست که فهمیده ام اگر خودم حرمت نیروهایم را نگه ندارم، در واقع حرمت خودم را زیر پا گذاشته ام و دیگران هم نه حرمت نیروهایم را در نبود من نگه میدارند و نه حرمت من را. ارزشمندی نفرات را اگر مدیر به سایرین القا نکند، در واقع روی ارزشمندی خودش قمار کرده است.

مثلا مدیری را در نظر بگیر که در جلسه ای با واحدهای دیگر طوری از نفراتش حرف میزند که همگی بیجهت اضافه کار میمانند یا اصلا علاقه ای به کار ندارند و او دارد با زور و اجبار آنها را وادار به کار خوب میکند و اگر شلاق را از روی سرشان بردارد، همه از زیر کار در میروند. چطور این مدیر انتظار دارد که واحدهای دیگر که باید خدماتی به نفراتش بدهند، خوب کارشان را انجام دهند؟ قاعدتا من اگر فکر کنم که نفر روبرویم فردی بی ارزش است و نیازی نیست که حرمتش را حفظ کنم، من هم به همان اندازه از کیفیت خدماتم کم میکنم و اگر احساس کنم که یک فرد ارزشمند است، طوری رفتار میکنم که متناسب با او باشد.

امیدوارم وقتی بزرگ شدی، هم ارزش کارت را بشناسند و هم تو ارزش کار دیگران را بدانی و برای اینکه خودت را ارزشمند نشان بدهی (بعنوان فردی که میتواند از یک سری افراد نا اهل و بی ارزش کار بگیرد) نفراتت را بی ارزش نکنی.

یادت باشد که فقط یک فرد ارزشمند که به ارزش خودش واقف است میتواند در طولانی مدت، کار ارزشمند خلق کند.

بابا

/ 0 نظر / 3 بازدید