معیارهای ارزیابی عملکرد یک مربی فوتبال.

سلام دختر گلم

قبلا هم برایت گفته ام که من خبرهای فوتبالی را پیگیری میکنم و ضمنا به موضوع ارزیابی عملکرد هم خیلی علاقمندم ، ترکیب این دو علاقمندی بابا میشود اینکه به موضوع "ارزیابی عملکرد یک مربی فوتبال" علاقمندم و خیلی وقتها که تعویض مربی تیمها را میبینم به این فکر میکنم که من اگر مدیرعامل یک باشگاه فوتبال بودم ، ملاکم برای تغییر مربی تیم چه بود؟

نتیجه اش اینکه به نظرم نباید لزوما نباید تعداد برد و باخت و یا گل زده و خورده و اینجور چیزها را ملاک کار مربی گرفت چون ممکن است ناشی از استعدادها یا خطاهای فردی بازیکنان باشد و ارتباطی با مربی نداشته باشد، به نظر من باید تعداد موقعیتهای ایجاد شده روی دروازه تیم حریف که ناشی از کار تیمی افراد تیم است را ملاک نقش مربی گرفت و اگر این موقعیتها زیاد بود (حتی اگر گل زده یا برد تیم کم باشد) به معنی این است که سیستم چیده شده مربی خوب عمل میکند و او موفق بوده است و اگر این موقعیتها کم بود (حتی اگر به خاطر توانایی های فردی بازیکنان بردهای تیم زیاد بود) به معنی ضعف سیستم تیم و مربی است.

البته میدانم که این ملاک با این فرض است که مربی حداقلهایی که نیاز دارد از نظر بازیکن و امکانات را دارد و بدون این پیش فرض نمیشود از مربی انتظار داشت که سیستمش خوب کار کند اما به هرحال فکر میکنم این شاخص در کنار شاخصهای دیگر میتواند بهتر یک مربی را ارزیابی کند.

بابا

/ 0 نظر / 3 بازدید