دغدغه خانم های متاهل: همکار بودن با شوهر!

سلام دختر گلم

امروز در شرکتمان کمیته استخدام بود و دو نفر خانم برای واحدهای مهندسی و اداری جذب کردیم . نکته جالب هر دو نفر این بود که با همسرشان در یک شرکت کار میکردند و علت جدایی از آن شرکت را این اعلام کردند که با همسرشان یک جا هستند و "در این اوضاع و احوال اقتصادی" نگران این موضوعند. نفر اول که این را گفت من فکر کردم که نگران تعدیل نیرو هستند که در این اوضاع و احوال، شرکتشان اگر بخواهد تعدیل نیرو کند، چون دو نفری کار میکنند احتمالا در اولویت تعدیل شدن قرار میگیرند و نمیخواهند که اینطور شود.

اما نفر دوم همه که همین را گفت، کنجکاو شدم و سوال کردم "منظورتان چیست از اینکه نگرانید؟" و پاسخ این بود که نگران هستند که اگر شرکت کارش خراب شود، هر دو نفر یک دفعه بیکار میشوند و با کار در یک شرکت دیگر دنبال این هستند که ریسک بیکاری را در دو شرکت تقسیم کنند که اگر یکی هم به مشکل خورد، هر دو تا یک دفعه به مشکل نخورند!

دیدم چقدر واضح بوده و من نفهمیده ام! از طرفی با خودم فکر کردم که خانواده هایی مثل خودمان که فقط یکی کار میکند ، چقدر آسیب پذیرترند...

امیدوارم وقتی تو بزرگ میشوی ، اوضاع اقتصادی ایران تا این حد بد و غیرقابل پیش بینی نباشد.

بابا

/ 1 نظر / 4 بازدید