روزه کله گنجشکی پرنیان!

سلام دختر گلم

امروز که با مامان از کلاس شنا برگشتید، به من گفتی:"بابا من امروز روزه کله گنجشکی گرفتم" خیلی تعجب کردم و خوشحال شدم.

البته از چند روز پیش که توی صحبتهای عمو قناد شنیده بودی بعضی بچه ها روزه کله گنجشکی میگیرند، چند بار پرسیده بودی که "روزه کله گنجشکی یعنی چی؟" من هم توضیح داده بودم که :"یعنی از صبح که صبحانه خوردی تا ظهر چیزی نخوری، بعد هم که ناهار خوردی تا شام چیزی نخوری" امروز تو هم از بعد از صبحانه تا ناهار چیزی نخوردی ولی بعد از ناهار از مامان پرسیده بودی که :"اگه بیسکویت بخورم اشکالی داره؟" که مامان هم گفته بوده "نه برای بچه ها اشکالی نداره" و تو هم خورده بودی.جالب اینکه تا بعد از ظهر هی چیز میز میخوردی و میپرسیدی که "اشکال نداره که بخورم؟"

ضمنا صبح که میخواستی بری بیرون به مامان گفته بودی:"برام غذا بذار ولی اگه بتونم نمیخورم و روزه میگیرم ولی اگه نتونم نگه دارم، میخورم".

هرچند که کلا خیلی اهل خوردن غذای زیاد نیستی اما همینکه اراده کردی که چیزی نخوری و نخورده بودی ، برام جالب بود.

نمیدونم وقتی بزرگ بشی به این کار امروزت چه نگاهی خواهی داشت اما بعنوان بابات، کلی ذوق کردم.

بابا

/ 2 نظر / 5 بازدید
عقیق

پرنیان ورنپری با این بچگی پر از جوکت ![خنده] [گل]

الهه

الهی ... روزه کله گنجشکی بچه ها هم عالمی داره ...