مشکل ناهار خانمها.

سلام دختر گلم

این روزها "ناهار خوردن خانمها" تبدیل به یکی از عوامل اصلی نارضایتی پرسنل تولید شده است و برایشان نشانه ای است از اینکه هیچکس (حتی خانمها) ارزشی برای نیروهای تولید قائل نیستند و آنها را آدم حساب نمیکنند.

ماجرا از این قرار است که از ابتدای کار شرکت که فقط یکی دو نفر منشی دفتر مدیرعامل خانم بودند، سنتی برقرار بود که خانمها موقع ناهار خوردن، بدون ایستادن در صف غذا، می آمدند و ناهار میگرفتند و به ناهار خوری مخصوص خانمها میرفتند ولی به مرور که تعداد خانمها زیاد شد این سنت تغییر نکرده تا الان که مثلا حدود 50 نفر هستند و بصورت گروهی می آیند و بدون صف می روند و غذا میگیرند و همین باعث نارضایتی زیادی شده است.

آخر در شرکت ما قانون این است که 15 دقیقه اول وقت غذا مخصوص نیروهای تولید است که نیروهای ستاد باید بعد از این ساعت برای ناهارخوردن بیایند تا از نظر سرویس دهی به مشکل نخوریم در آن 15 دقیقه اول هم به دلیل تعطیل شدن یکباره تولید تعداد نفرات خیلی زیاد است و معمولا تا داخل راهرو و پله های طبق پایین ، صف نیروهای تولید که منتظر گرفتن ناهار هستند ، طولانی میشود ولی این خانمها در گروههای چند نفری و در زمانی که قانونا مربوط به ایشان نیست، می آیند و خیلی راحت از کنار نفراتی که داخل صف ایستاده اند میگذرند و میروند جلوی دستگاهی که فیش غذا میدهد و شروع میکنند به گرفتن فیش و در این مدت صف آقایان کاملا متوقف میشود تا کار ایشان تمام شود و همین باعث ناراحتی شدید نفراتی است که در صف ایستاده اند.

البته این رفتار همه ایشان نیست و من خودم دیده ام خانمهایی که داخل صف می ایستند ولی کسانیکه آن ابتدا می آیند، حسابی روی اعصاب پرسنل هستند و الان درست شدن این موضوع یکی از خواسته های اصلی پرسنل شده است که حتی به مدیرعامل هم شاید رسیده باشد.

دیروز من در صحبتی که با معاون منابع انسانی داشتم هم همین موضوع را گفتم و خواستم که به خانمها تذکر بدهد که یا ساعت ورود را رعایت کنند و یا درصف قرار بگیرند. ظاهرا دلیل خانمها برای اینکار هم این است که میگویند " از ایستادن در صف و کنار همکاران آقا معذب هستند"  که به نظرم فقط بهانه است، اگر اینقدر معذب هستند پس چطور در زمان کاری میتوانند با دیگران کار کنند؟ خوب است که اکثر این خانمها هم در شبکه های اجتماعی خیلی هم راحت با سایر همکاران و دوستان آقایشان ارتباط دارند اما به اینجا که میرسد ، ناگهان معذب میشوند!نمیخواهم بگویم برای یک خانم جوان در کنار تعداد زیادی مرد ایستادن کار راحتی است و ممکن است احساس خوبی نداشته باشد (این موضوع هم به نحوه رفتار آقایان مربوط است و هم به اعتماد به نفس و رفتار و خود خانم) ولی این احساس معذب بودن  به اینکه دم ناهار که همه گرسنه اند و داخل صف ایستاده اند و در ساعت غیر مجاز بیایی و اینطور حق دیگران را نادیده بگیری نمیتواند ارتباطی با آن داشته باشد.

قرار است معاون منابع انسانی با چند نفر از همکاران خانم در این مورد صحبت کند. امیدوارم موضوع حل شود چون از یک طرف واقعا درخواست بچه گانه و کم اهمیتی است و از طرفی واقعا ناراحت شدن پرسنل بجاست و حق دارند.

بابا

/ 0 نظر / 4 بازدید