اخراج چاقانه!

سلام بچه های گلم

این روزها آقای معاون اصلا حالش خوش نیست یعنی دوباره تو این مد رفته که زود اعصابش خرد میشه، تصمیم ها و صحبتهایی میکنه که نباید ، توی جلسات حرفهایی میزنه که مدیران واحدهای دیگر برایش دست میگیرند و ...

دیروز در جلسه با مدیران تولید یک دفعه عصبانی شد و به مهندس حمید گفت که باید دنبال شغل دیگری باشد ! جالب اینکه اول جلسه که من نبودم (با تاخیر به جلسه رسیدم) از مدیران تولید پرسیده که نظرشان چیست که بروند و با هم در یک کارگاه بیرون از شرکت سرمایه گذاری کنند تا کارهای برون سپاری تولید را انجام دهد!! در جلسه دیگری ، حرفی زده که درست نبوده و باعث خنده مدیران دیگر شده و ...

امروز هم شنیدم که یکی از پرسنل را به خاطر چاق بودن اول سه ماهه کرده بوده اند و الان که نتوانسته وزنش را کم کند، گفته که باید اخراج شود و قراردادش تمدید نشود!

دوباره با این وضعیت فشار کاری و نحوه مدیریت کردنش که خودش عامل تشدید مشکلات است ، دارد کار دست خودش میدهد.

امشب ساعت حدود 9 شب از شرکت به من زنگ زده که :"الان بچه های کیفیت کلاس آموزشی هستند؟" تعجب کردم و گفتم :"الان؟" و خلاصه مشخص شد که یکی از نفرات ماشینکاری گفته که کلاس دارند یا خودش بد برداشت کرده و به من زنگ زده و خواست که پیگیری کنم که نفر کیفیت کجا بوده است؟

دلم برایش میسوزد ، تقریبا همه مدیران تولید معتقدند که کارش و روش اش اشتباه است و فقط سعی میکنند که به نحوی کار کنند که کارشان بالا نگیرد بعضا هم هرچه که میخواهند پشت سرش میگویند.

با این وضعیت کار کردن، خدا آخر و عاقبتمان را به خیر کند!

بابا

/ 0 نظر / 2 بازدید