سخت است باورش نکنیم!

سلام دختر گلم

با خواندن مطلبی در وبلاگ "زندگی زیر پوست من" دلم به درد آمد و با عصبانیت اینجا مطلبی نوشتم که از همان دیشب فکر میکردم که شاید اشتباه کرده باشم و امشب کلا مطلب را بازنویسی کردم.

متاسفانه این روزها ، دکترها هم خیلی هایشان وارد کاسبی شده اند و به بیماران مثل مشتریهایی که باید حداکثر استفاده را از ایشان کرد، نگاه میکنند و این همان چیزی بود که از خواندن مطلب آن وبلاگ به نظر خواننده میرسد.

نمیدانم باید فکر کنم که تمام مطالب آن وبلاگ درست است و برداشت اشتباه یا از روی عصبانیتی در آن نیست، یا بنا را بگذارم به اینکه از روی عصبانیت مطلبی نوشته شده و احتمالا قسمتهایی از واقعیت هم در آن نوشته نشده است خصوصا آنجاها که در مورد نظرات مختلف متخصصین پزشکی اظهار نظر میکند و طوری نوشته که ما که متخصص نیستیم هم به راحتی میفهمیم که فلان دکتر متخصص اشتباه کرده و هیچ توجیهی برای اشتباه آن دکتر متخصص پیدا نمیکنیم جز پول دوستی و بی توجهی و ...؛ اما هرچه که هست آنقدر اشتباهات و کاسبی کردنهای دکترها را می بینیم و میشنویم که خیلی سخت است، مطالب آن نوشته را باور نکنیم.

خدا مادر نویسنده آن مطلب را بیامرزد.

به امید اینکه وقتی تو بزرگ میشوی، ذهنیتمان از دکترها اینقدر بد نباشد.

بابا

بابا

/ 0 نظر / 8 بازدید