درد دلهای محمد حسین: ما مسئولیم ....

سلام دختر گلم

این روزها اصلا حالم خوب نیست. باورم نمیشد که وقتی که امروز داشتم با مهندس علی در مورد درد دلهای "محمد حسین" صحبت میکردم، گریه ام بگیرد اما گرفت و نتوانستم حرفم را تمام کنم. او هم منقلب شد. الان که داشتم برای مامانت هم تعریف میکردم که این روزها چرا اینقدر بیحوصله و عصبی هستم دوباره گریه ام گرفت. مدتها بود که گریه نکرده بودم اما مثل بچه ها شده ام که با کوچکترین حرفی گریه شان میگیرد.

محمد حسین از نیروهای قدیمی کیفیت است که اول در ماشینکاری بود اما به دلیل مشکلی که در شنوایی داشت به کیفیت منتقل شد. از همان ابتدا جزء کم حاشیه ترین نیروها بود و حجم زیادی از کار را همیشه او انجام میداد طوریکه مثلا اگر 4 نفر بودند ، 50% کارها را او انجام میداد و بقیه هم باقی کارها را ، و همان موقع من چندین بار به همکارانش گفته بودم که چرا اینقدر کارها را میگذارید که او انجام دهد. چون کار زیاد میکرد، اشتباهش هم بیشتر بود و بعضا من بیشتر از بقیه جریمه اش هم میکردم.

شنیده بودم که کمرش مشکل دارد و باید دیسکش را عمل کند. صدایش کردم که بیاید و بپرسم حالش چطور است. کمی که صحبت کردم و یخش باز شد با نگاهی که احساس شرم کردم از من پرسید:"آقای مهندس اگر بخواهم میتوانم چند روزی را مرخصی بگیرم که در منزل استراحت کنم و حالم بهتر شود؟" ... یخ کردم ... با آن سبیلهای مردانه شده بود مثل بچه ای که میترسد اگر این را بگوید ،پدرش کمر بندش را بردارد و بیفتد به جانش ... علت این همه ترسش این بود که یک روز سر ناهار ، مدیرمان می آید و مینشیند کنارش و وقتی متوجه مشکل کمرش میشود به شوخی میگوید که اگر نتواند کار کند باید از شرکت برود، میگوید که باید یک گلخانه درست کنیم که امثال او را ببریم آنجا و همین بوده که محمد حسین از عید تا الان مرخصی نگرفته که مبادا به گوش آقای مدیر برسد و آنرا بگذارد به حساب ناتوانی او و عذرش را بخواهد. ( از برکت حماقتهای مدیران قبلی الان وضعیت کیفیت طوری است که اگر یک نفر مرخصی بگیرد ، یک نفر جایگزینش باید دو شیفت حضور داشته باشد تا کارها انجام شود یعنی از ساعت 7 صبح تا 1 نیمه شب و در این شرایط معمولا داد مدیران ماشینکاری در می آید چون کارها به خوبی پیش نمیرود و ماشینها متوقف میمانند و خبرش به گوش مدیران بالاتر میرسد و خلاصه موضوع مشخص میشود که به خاطر مرخصی بودن فلانی است که ماشینها متوقف مانده و راز برملا میشود.)

لحن آرام او که سعی میکرد ترس بیان تقاضای مرخصی اش را پنهان کند ، بیشتر آزارم میدهد؛ یعنی من مدیر سیستمی هستم که در آن کسی اگر مشکلی به این حادی داشته باشد ، آنقدر میترسد که حتی به قیمت از دست دادن سلامتی اش ، جرات نمیکند مشکلش را بیان کند؟ خاک بر سر من و این سیستم با هم.

واقعا رشد کردن در سیستمی که چنین فضایی برای نفرات درست میکند ، چه ارزشی دارد؟ من که میدانم دیدگاه غلط آقای مدیر باعث این وضعیت است، منکه میدانم اگر جسارت بیشتری داشتم در برخورد و ایستادن در مقابل نظرات غلط او ، شاید این اوضاع به این صورت نبود و یا لااقل من در این جایگاه نبودم ، نمیدانم با این عذاب وجدان چکار کنم. از اینهمه سکوت خودم در این سالها و توجه نکردن به این موضوعات واقعا شرمنده ام.

اما تصمیم گرفتم که اگر محمد حسین که به خاطر فشارهای کاری سالهای قبل برایش مشکلی پیش آمده ، اخراج شود ، من هم استعفا کنم تا لااقل عذاب وجدان نداشته باشم، شاید با اینکار ، آقای معاون و مدیرعامل و باقی مدیران تصمیم گیر به این صرافت بیفتند که نمیشود با آدمها مثل کاغذ توالت برخورد کرد که تا قابل استفاده بودند، استفاده کنی و بعدش هم پرتشان کنی توی سطل آشغال.

بیشتر از این حرصم میگیرد که با این شرایط که مانند محمد حسین باز هم هستند که در واحدشان ، که از عید تا الان یا مرخصی نرفته اند و یا خیلی کم بوده است اما مدیر کم عقلشان میگوید که نیاز به نیرو ندارند و نباید جذب نیرو کنیم!!، واقعا مانده ام که این دیدگاه را بگذارم به حساب خوش رقصی برای مدیر بالاتر یا حماقت و ساده لوحی؟ خب معلوم است که با این دیدگاه ، جذب نیرو مشکلتر میشود و اگر هم بشود ، میخواهد مثلا جلوی آقای مدیر بگوید که "نیرو لازم نبود و ...." آدم این قدر بی فکر هم نوبر است واقعا. خدا را شکر خودش دارد میرود و من از دست بیفکریهایش که سیستم را به هم ریخته ، خلاص میشوم.

بگذریم، خدا کند محمد حسین مشکلش حل شود و با او برخورد بدی نشود اما اگر افتاد دعا کن که بابا بتواند سر قولش بماند و حرفش را عملی کند.

بابا

/ 0 نظر / 2 بازدید