اقتصاد بچگانه!

سلام دختر گلم

ببخشید که نامه قبلی طولانی بود و به سن و سالت نمیخورد، من خودم هم میخواهم کوتاه و مختصر بنویسم اما وقفه طولانی در بیان احساس روز اول مدرسه ات و حوادث آن ، نگذاشت که نامه کوتاه شود، از این به بعد سعی میکنم رعایت کنم.

ماهی که گذشت علاوه بر مدرسه رفتن تو، اتفاق عجیبی هم در اقتصاد مملکت افتاد، ظرف چند روز ارزش پول ایران در مقابل پول دیگر کشورها تقریبا یک سوم شد، داشتم فکر میکردم که اگر تو و همکلاسیهایت بروید و بنشینید جای آقایانی که الان تصمیم گیر هستند و با همان ذهنیت کودکانه ، در مورد مسائل اقتصادی و سیاسی تصمیم بگیرید، آیا نتیجه خیلی فرقی میکرد؟ آنقدر وضعیت به هم ریخته و بی صاحب است که واقعا به این گفته که "این مملکت را امام زمان میچرخاند" دارم ایمان می آورم، آخر غیر از تاثیر امام زمان، واقعا بعید است که جور دیگری این همه بی نظمی و ندانم کاری باعث از هم پاشیدگی یک جامعه نشود.

امیدوارم وقتی تو بزرگ شدی، از این اتفاقات عجیب و غریب کمتر بیافتد.

بابا

/ 0 نظر / 37 بازدید